Супастаўляльнае мовазнаўства (спецкурс)

Панядзелак, 5 верасня 2011 г. Мікіта Супрунчук
Праглядаў: 3188

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ.

Восеньскі семестр 2011 г.

Выкладчык - Мікіта Віктаравіч Супрунчук.


Калі файлы не адкрываюцца, то, можа, трэба зацягнуць і ўсталяваць "рыдэр" (для pdf) і што-небудзь для djvu, напрыклад, адсюль.

Пытанні да заліку

Абнаўляюцца.

Асноўная літаратура да курсу


Тэорыя

Новае ў мовазнаўстве. Вып. 25 55. Кантрастыўная лінгвістыка : пераклады. М., 1989. 440 с.
Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Мінск, 1999 (Або гэты раздзел у кнізе: Плотнікаў Б. А., Антанюк, Л. А.Беларуская мова: Лінгвістычны кампендыум. Мінск : Интерпрессервис: Кн. Дом, 2003
Стернин, И. А. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики исследования. М.: "АСТ-Восток-Запад", 2007. 288 с.
Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков
Щерба Л. В. О понятии смешания языков
Росетти Л. Смешанный язык и смешение языков

Практыка

Алпатов 93 В.М., Вентцель А.Д., Городецкий Б.Ю. Лингвистические задачи. М., 1983 (djvu, 2 Mb).
Норман 138, Б.Ю. Лингвистические задачи (doc, rar, 0,25 Mb).
Московские олимпиады по лингвистике и математике: 1965-1975 74 (pdf, 5Mb, с ответами), 2002 - 1 тур задачи 75, ответы 73 (pdf, <1Mb), 2 тур задачи 15, ответы 67 (pdf, <1Mb).
Сайт с разными лингвистическими задачами.

Дадатковая літаратура да курсу


Лингвистический энциклопедический словарь 96. М., 1990 (=2003)(djvu, 18 Mb).
Энциклопедический словарь юного филолога 88 М., 1984 (djvu, 7,4 Mb).
Энцыклапедыя для дзяцей"Аванта+". Том 10. Языкознание. Русский язык 74. М.: Аванта+, 1999. (djvu, 24,5 Mb).
Энцыклапедыя"Кругосвет".
Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – М. : Комкнига, 2006. 288 с.
Зеленецкий А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков. М. : Акаде-мия, 2004. 252 с.
С. Іванова, Я. Іваноў, Н. Мячкоўская. Cацыякультурная прастора мовы.
Matasović R. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb, 2001
Спадабаўся допіс? Атрымлівайце абвяшчэнні пра новы матэрыял праз RSS Philology.BYRSS або RSS Philology.BYEmail!
Нравится