“Фанетычная праграма слова... ” (Мінск, 20–21 лістапада 2012 г.)

Чацвер, 20 верасня 2012 г. Аляксей Яскевіч
Раздзел: Канферэнцыі
Пазнакі: | |
Праглядаў: 3202

UPD.: змена даты правядзення і дэдлайну (а таксама – афіцыйнае назвы ўстановы–гаспадара канферэнцыі)!

Інстытут мовы і літаратуры НАН Беларусі Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”, філіял “Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі” плануе правесці 13–14 cнежня 20–21 лістапада 2012 г. канферэнцыю “Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы”. (Дэдлайн: 15 1.11.2012.)

Сапраўды, назва дзіўная, але затое ‒ уражвае :) Увогуле, гэта не кепска, але і не добра, бо не ўсім зразумела.

Так, відаць, гэты тэрмін ‒ “фанетычная праграма” ‒ створаны і ўведзены ў практыку савецкай, а цяпер расійскай даследчыцай Людмілай Калнынь. Прынамсі, у яе кнізе 2001 г. "Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений в славянских языках" гэтаму прысвечаны цэлы радзел (гл. с. 8 і далей ). Увогуле, у кнізе тэрмін тлумачыцца, але дэфініцыі ў тэксце няма. Як піша аўтарка,

"Грунтам фанетычнай арганізацыі слова з'яўляецца вымаўленчая праграма. План-намер узнікае перад вымаўленнем слова і складаецца з пераліку і выбару з серыі сегментавых і суперсегментавых магчымасцяў",

і далей:

"Фанетычная праграма слова 1) адлюстроўвае асаблівасці артыкуляцыйнай базы ідыёма, 2) вызначае правілы лінейнай арганізацыі паслядоўнасці гукаў, 3) прадугледжвае камунікацыйную нераўназначнасць частак".

Калі Вас дадзеная праблематыка зацікавіла, а пастаноўка пытання заінтрыгавала, то можаце загрузіць і прачытаць кнігу Калнынь. А далей мо' і даклад на канферэнцыю напішацца...

Структура мерапрыемства тыповая: пленарныя пасяджэнні, секцыі, круглыя сталы (адзін - памяці вядомых беларускіх фанетыстаў мінулага А.І. Падлужнага і Л.Ц. Выгоннай, другі - пра Агульнаславянскі лінгвістычны атлас). Арганізатары падаюць наступны ліст тэмаў для абмеркавання:

 • Стварэнне фанетычных фондаў нацыянальных моў.
 • Эксперыментальна-фанетычнае вывучэнне гукавога ладу мовы.
 • Фонастылістычныя характарыстыкі маўлення.
 • Узаемадзеянне сегментных і суперсегментных адзінак маўлення.
 • Акцэнтна-рытмічная арганізацыя маўлення.
 • Прасодыя вуснага маўлення і сегментная фанетыка.
 • Фанетычныя асаблівасці розных тыпаў маўлення.
 • Фарміраванне арфаэпічных навыкаў на ўроках фанетыкі.
 • Асаблівасці фанетычнай сінтагматыкі ў славянскіх дыялектах.
 • Суіснаванне дыялектнай і кадыфікаванай форм маўлення.
 • Актуальныя праблемы фанетыкі беларуска-рускага двухмоўя.

Рэгламент канферэнцыі: да 15 хвілін на даклад і да 7 хвілін на паведамленне. У якасці рабочых моваў заяўленыя беларуская, руская, украінская, польская, англійская. Плануецца публікацыя дакладаў у навуковым зборніку “Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы”.

Дэдлайн для заяўкі ‒ 15 1 лістапада 2012 г. Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна даслаць заяўку на ўдзел у канферэнцыі (прозвішча, імя, імя па бацьку; месца працы; пасада; неабходнасць месца ў гасцініцы).

Тэкст даклада ў электроннай форме (5–7 старонак) арганізатары чакаюць на адрас [email protected] Калі ў тэксце будуць сімвалы, якія могуць некарэктна адлюстравацца на іншым камп'ютары, то арганізатары будуць чакаць ад Вас тэкст таксама ў папяровым выглядзе.

Электронныя адрасы арганізацыйнага камітэту: [email protected], [email protected]

Пісаць папяровыя лісты можна сюды - 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, к. 2; тэлефанаваць ці слаць факс - на нумар (017) 284-18-85.

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў


Phonetic program

Спадабаўся допіс? Атрымлівайце абвяшчэнні пра новы матэрыял праз RSS Philology.BYRSS або RSS Philology.BYEmail!
Нравится