анамастыка

Мікратапанімія Усходняга Палесся: мультыдысцыплінарнае даследаванне В. А. Шклярыка

Многія з нас цікавіліся тым, адкуль з’явіліся іх горад, вёска ці мястэчка. Чаму вуліца, сажалка ці лес маюць тую ці іншую назву? Падобныя словы, што ўжываюцца ў нейкай мясцовасці і абазначаюць невялікія прыродна-геаграфічныя аб’екты (балоты, вуліцы, лясы, курганы, могілкі, малыя рэчкі, ручаі, паплавы і да т. п.), ёсць мікратапонімы. Вось некалькі прыкладаў: возера Голае, паляна Казлоўка, Андрэйкаў брод і г. д.

Людзі розных узростаў і прафесій цікавяцца гісторыяй, паходжаннем найменняў бацькаўшчыны. Такія росшукі займаюць пачэснае месца ў краязнаўчай рабоце. Настаўнікі беларускай мовы, геаграфіі, гісторыі, пачатковых класаў не раз рыхтавалі артыкулы, даклады, паведамленні пра свае ваколіцы, гл., напрыклад:

Чытаць далей →

«Чытаецца лёгка і захапляльна»: кніга В. А. Шклярыка «Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы»

За манаграфію «Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы» (Мінск: Беларус. Навука, 2017. – 196 с.) Вадзім Шклярык атрымаў прэмію ў намінацыі «Лепшая навуковая работа маладых вучоных». Ганарымся!

Публікуем рэцэнзію на кнігу.

Міхайлаў, П. Пра мікратапонімы Усходняга Палесся грунтоўна, кваліфікавана, даходліва / П. Міхайлаў // Роднае слова. – 2017. – № 9. – С. 47–48. – Рэц. на кн.: Шклярык, В. А. Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы / В. А. Шклярык ; навук. рэд. I. Л. Капылоў. – Мінск : Беларус. навука, 2017. – 196 с.

Апошнім часам у нашай краіне актыўна ажыццяўляюцца анамастычныя даследаванні. Пра гэта сведчыць выданне спецыяльнай літаратуры, навучальных дапаможнікаў, публікацыі ў перыядычным друку і інш. Анамастыка знаходзіць шырокае практычнае прымяненне ў лінгвістычных, гістарычных і геаграфічных навуках. Аднак па-ранейшаму ёсць многа нераспрацаваных пытанняў, вывучэнне якіх неабходнае для сучаснай навукі і штодзённай грамадскай практыкі. Менавіта такой нявырашанай праблемай заставалася вызначэнне лексіка-семантычных асаблівасцей мікратапонімаў Усходняга Палесся, якой прысвяціў сваю манаграфію навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Вадзім Шклярык.

Чытаць далей →

Круглы стол «На шчодрай ніве роднага слова» (Мінск, 21.XII.2015)

21 снежня (панядзелак) у 10:00 Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі ладзіць круглы стол «На шчодрай ніве роднага слова», прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння доктара філалагічных навук, прафесара Валянціны Пятроўны Лемцюговай. Падчас мерапрыемства адбудзецца таксама прэзентацыя кнігі «В. П. Лемцюгова. Выбраныя працы» і 3-га тома «Слоўніка мовы „Нашай Нівы“»*. Уваход вольны.

Адрас: Мінск, вул. Сурганава, 1/2, пак. 302 (3-ці паверх).

Тэл. для даведак: (017) 284-27-18.

Чытаць далей →

«Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння» (Мінск, 8.ХІ.2013)

8 лістапада 2013 года ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка на факультэце беларускай і рускай філалогіі пройдзе ІII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння» (да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага).

Дэдлайн: 1 верасня 2013 г.

Аргузнос: 100 тыс. беларускіх рублёў (папярэдне).

Чытаць далей →

IX Международная научная конференция «Белорусско–русско–польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология» (Витебск, 14–16.XI.2013 г.)

Витебский государственный университет имени П.М.Машерова приглашает Вас принять участие в работе IX Международной научной конференции «БЕЛОРУССКО-РУССКО-ПОЛЬСКОЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ», проведение которой планируется 14–16 ноября 2013 года.

Проблемное поле конференции (направления):

1. Теоретические проблемы сопоставительного языкознания.

2. Проблемы функциональной и коммуникативной лингвистики.

3. Проблемы лингвокультурологии и когнитивной лингвистики.

4. Проблемы ономастики, этнолингвистики, диалектологии.

5. Проблемы социолингвистики и психолингвистики.

6. Инновационные технологии в обучении славянским языкам и литературам.

7. Проблемы сопоставительного литературоведения.

8. Современные проблемы фольклористики.

9. Проблемы современной славянской культурологии.

Чытаць далей

Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі” (Брэст, 15.III.2013 г.)

Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна”, філалагічны факультэт, кафедра беларускага мовазнаўства праводзяць Рэспубліканскую навуковую канферэнцыю “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”, прысвечаную 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай.

Канферэнцыя адбудзецца 15 сакавіка 2013 года па адрасе: г. Брэст, вуліца Міцкевіча, 28. Рэгістрацыя ўдзельнікаў у каб. 306.

Плануецца праца па наступных кірунках: мовазнаўства, лінгвадыдактыка, педагогіка, культуралогія, літаратуразнаўства.

Праблемнае поле выступленняў:

– Асоба Г.М. Малажай.

– Лінгвістычная і метадычная спадчына прафесара Г.М. Малажай.

– Актуальныя пытанні беларускай лексікалогіі, фразеалогіі, граматыкі.

– Дыялектная моўная адзінка і кантэкст.

Чытаць далей

«На хвалях мовы: да 90–годдзя з дня нараджэння акадэміка М. В. Бірылы» (Мінск, 10—11 верасня 2013 г.)

Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі і Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка запрашаюць прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М. В. Бірылы», якая адбудзецца 10—11 верасня 2013 г. на базе ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка». Праграма канферэнцыі прадугледжвае пленарнае пасяджэнне, работу секцый і круглага стала, прысвечанага памяці акадэміка М. В. Бірылы.

Дэдлайн: 1 чэрвеня 2013 г.

Аргузнос: пакуль не вызначаны.

Чытаць далей →

Международная научная конференция «Национально–культурный компонент в тексте и языке»

Дата проведения: 6–8 декабря 2012 г.

Организатор: Минский государственный лингвистический университет

Программа конференции:

  Лингвистическая секция

 • Языковая и концептуальная картина мира. Наивная картина мира, отраженная во фразеологии и паремиологии.
 • Концепт – основная единица гуманитарной науки. Минимализация как признак концепта. Доминантные концепты. Типы (разновидности) концептов. Концептосфера языка. Базовые (концептуальные) метафоры.
 • Национально-культурный компонент в кодифицированном языке и языке «возможных миров». Диалекты как основа национального «духа» языка.
 • Изучение национально-культурного компонента в рамках когнитивной лингвистики.
 • Личное имя как особый языковой знак и как свернутый национально-культурный текст.
 • Национально-ориентированный текст:
 • а) обращенный к собственной культуре;

  б) ориентированный на чужую культуру.

 • Отражение национально-культурного компонента в разных типах текста.
 • Методическая секция

 • Диалог культур в процессе обучения языку.
 • Национально-культурный компонент текста как предмет обучения.
 • Новые педагогические тенденции в современном преподавании. Отражение национально-культурного компонента в учебниках.
 • Отношение к переводу как методу обучения.
 • Человек, ценности, воспитание с учетом национально-культурного компонента. Формирование когнитивных структур языковой личности.
 • Лингвокультурологическая секция

 • Особенности национально-языковой картины мира в зеркале разных языков.
 • Культурологический подход к обучению языку как средству общения.
 • Учет культуры и цивилизации разных народов в обучении языкам.
 • Отражение глобализации в языке.
 • Русский язык как посредник в инокультурном общении.
 • Литературоведческая секция

 • О национальном в структуре художественного текста.
 • Национальное и инонациональное в художественном тексте.
 • Прагматика художественного текста.
 • Проблемы функциональной типологии художественных текстов.
 • Проблемы риторики и текста.

Чытаць далей →