мовазнаўства

Да 90–годдзя прафесара А. Я. Супруна

Кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства БДУ пачынае рыхтавацца да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара А. Я. Супруна (1928—1999).

З 2000 г. у гонар даследчыка ладзяцца канферэнцыі "Супруноўскія чытанні".

Прапануем азнаёміцца з дакладамі V Супруноўскіх чытанняў (2006 год):

"Паўднёваславянскія мовы ў іх гісторыі і сучасным стане".

Іншыя зборнікі можна ўбачыць на сайце кафедры.

«Славянские языки: системно–описательный и социокультурный аспекты исследования» (Брест, 23–24.11.2017)

Кафедра общего и русского языкознания и филологический факультет Брестского государственного университета приглашают принять участие в VIII Международной конференции «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования», которая состоится 23–24 ноября 2017 года.

Дедлайн: 20 октября 2015 г. Оргвзнос: 20 белорусских рублей.

Чытаць далей →

V Мінскі фестываль моў

Запрашаем на V Мінскі фестываль моў.

Як і раней, ён адбудзецца ў апошнюю нядзелю сакавіка — 26.03.2017 года.

Адкрыццё ў 10:20 у актавай зале філалагічнага факультэта БДУ.

На Фестывалі вы зможаце:

- пазнаёміцца з мовамі, пра якія раней нічога не ведалі;

- больш даведацца пра мовы, якія вас даўно цікавяць;

- вырашыць, якую мову вам хацелася б вывучаць;

- зноў захапіцца ўжо знаёмымі мовамі;

- падзівіцца разнастайнасці моў нашай планеты;

- і шмат чаго яшчэ!

Чытаць далей →

5–е научные чтения, посвященные В. В. Мартынову (Минск, 30–31.III.2017)

Национальная академия наук Беларуси, ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», Минский городской научно-педагогический центр «Тайген» проводят 30–31 марта 2017 года V Международную научную конференцию «Научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову» (к 40-летию публикации 1-й версии Универсального семантического кода (УСК)).

Дедлайн: продлен до 24 марта 2017 г.

Оргвзнос: не предусматривается.

Чытаць далей →

Канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання”

На філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 17 сакавіка 2017 г. адбудзецца IV Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання”.

Да ўдзелу запрашаюцца выкладчыкі ВНУ, навуковыя супрацоўнікі, аспіранты, магістранты, студэнты старэйшых курсаў.

Чытаць далей →

«Кітабістыка: гісторыя і сучаснасць» (Мінск, 15.XI.2016) + ВІДЭА

Савет маладых вучоных Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі запрашае дактарантаў, аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца сучаснымі даследаваннямі ў галіне беларускага мовазнаўства, на сустрэчу з кандыдатам філалагічных навук, дацэнтам, вядучым навуковым супрацоўнікам Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі М. У. Тарэлкам і кандыдатам філасофскіх навук дацэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта І. А. Сынковай.

Чытаць далей →

Тэкст у мове, маўленні, культуры (X Супруноўскія чытанні)

Пачынаюцца Х Супруноўскія чытанні -- канферэнцыя, прысвечаная памяці прафесара Адама Яўгенавіча Супруна (1928-1999).

Сёлета тэма "Тэкст у мове, маўленні, культуры".

Канферэнцыя пройдзе 4-5 лістапада на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (вул. К. Маркса, 31, Мінск).

Праграма канферэнцыі.

Аб прафесары А. Я. Супруне.

Арганізоўвае канферэнцыю кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства БДУ.

Ласкава запрашаем.

Современный русский язык

Минский государственный лингвистический университет

I курс, весенний семестр 2017 г.

Вопросы к экзамену.

Литература к курсу

Теория
• Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. М., 2006. 528 с. (web; doc,rar 0,5 mb)
Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А. и др. Современный русский язык / под редакцией В. А. Белошапковой. М., 1989. 800 с. (djvu 4,5 Мб)
Русская грамматика: в 2 т. М., 1980.
Правила русской орфографии и пунктуации / под ред. В. В. Лопатина. М., 2009.
Упражнения
• Современный русский язык: сборник заданий. Ч. 1. Лексика и фразеология. Фонетика. Фонология. Графика. Орфография. Морфемика. Словообразование: учеб. пособие / Е.А.Акуленко и др.; под ред. Е.Г. Лукашанец. МГЛУ. Мн., 2001.
• Современный русский язык: cб. заданий. Ч. 2. Морфология: учеб. пособие / Е.А.Акуленко и др.; под ред. Е.Г. Лукашанец. МГЛУ. Мн., 2004.

Содержание занятий. Задания.

Русский литературный язык.
1. Литературный язык и другие разновидности общенародного языка.
2. Норма. Изменение норм литературного языка.
Что произошло с русским языком в сентябре 2009 г.?
Обсуждение приказа "Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации".
Версия СМИ:
Новое в русском языке - кофе теперь среднего рода
У белорусов будет свой русский язык
Версия ученых:
Николенкова Н.В. «Брачащиеся» как национальная проблема (прочитать самостоятельно!)
Безумный день, или Женитьба брачащихся (gramota.ru).
3. Полифункциональность и стилистическая дифференциация литературного языка.
Русский язык в мире и РБ.
1. Русский язык: социолингвистический аспект.
Темы для обсуждения:
• Русский язык среди других языков мира. Смысл понятий “государственный язык”, “мировой язык”.
О мировых языках в книге Н.Б. Мечковской
Закон о языках в РБ.
• Русский язык в Республике Беларусь. Данные переписи населения в РБ 1999 г. Вопрос о родном языке в переписи населения 2011 г.
Белорусские лингвисты о понятии "родной язык".
Коряков Ю.Б Языковая ситуация в Белоруссии (глава из диссертации "Языковая ситуация в Белоруссии и типология языковых ситуаций").
2.Русско-белорусская интерференция в фонетике, лексике, морфологии и синтаксисе (привести примеры).
3. Региональные отличия в лексике русского языка (доклад).
Москва vs. Санкт-Петербург: в в Википедии(в отличие от многих статей в Википедии, эта соответствует действительности, после статьи много ссылок).
Логинов В. ПЫШКА, ПОНЧИК И "АЛАДЬЯ" (Пристрастное кулинарно-филологическое исследование)// Наука и жизнь. 2007. №9.
Беликов В.И. Сравнение Петербурга с Москвой и другие соображения по социальной лексикографии // Русский язык сегодня. - Вып. 3. Проблемы русской лексикографии. М., 2004. С. 23-38.
4. Межъязыковая омонимия и паронимия (= “ложные друзья переводчика”): определение, примеры из русского и английского языков, русского и белорусского языков (доклад).
Англо-русские пары.
Википедия.
Разнообразные ссылки.
5. Беларусь или Белоруссия? Языковые нормы и политика.
Разные точки зрения в СМИ: 1, 2, 3
Подробный разбор в "Википедии"
ФОНЕТИКА.
Вопросы:
1. Фонетические единицы и средства.
2. Характеристики русского ударения.
3. Классификация гласных русского языка.
4. Классификация согласных русского языка.
5. Позиционные изменения гласных.
6. Позиционные и комбинаторные изменения согласных.
Литература:
1. См. учебники выше.
2. Горицкая, О.С. Звуки речи.
3. Орфоэпия // Энциклопедия "Кругосвет".
Упражнения:
1. Упражнения по фонетике 3, 4, 15 (1), 23 из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч.1. Минск: МГЛУ, 2001).
2. На отдельном листике запишите, пожалуйста, 10 слов, в произношении которых часто допускаются ошибки.
ФОНОЛОГИЯ.
Вопросы:
1. Фонема и звук.
2. Дифференциальные и интегральные признаки фонем.
3. Фонологические оппозиции.
4. Сильные и слабые позиции фонем.
Литература:
1. См. учебники выше.
2. Фонема // Словарь юного филолога.
3. М. В. Панов. Зачем школе нужна фонема?
Упражнения:
Упражнения по фонологии 2, 3, 7-9 из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч.1. Минск: МГЛУ, 2001).
ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ.
Вопросы:
1. Принципы русской орфографии.
2. Правила использования прописной и строчной буквы.
3. Использование мягкого и твёрдого знаков.
4. Написание слитно, раздельно и через дефис.
5. Использование буквы ё.
Доклады для желающих(интересно, не слишком долго (до 7 мин.) и желательно с раздаточным материалом (хэндаутами)):
1. Глаголица и кириллица. Деятельность Кирилла и Мефодия.
Сравнительная таблица кириллицы и глаголицы.
2. Реформы русской графики и орфографии: петровская реформа шрифта и графики, реформа графики и орфографии 1917—1918, современные проекты.
Графика и орфография. Реформы и реформаторы // Энциклопедия для детей "Аванта+".
Энциклопедия «Кругосвет» .
Википедия.
В.В. Лопатин о проекте реформы русской орфографии.
Миф № 5. Реформа орфографии 1917–1918 гг. (Грамота.Ру)
Обсуждение темы:
Нужна ли буква Ё в русском языке?
О букве Ё в википедии и СМИ 1, 2.
Лингвисты о Ё:
Беседа с И.Б. Левонтиной о букве Ё.
Ответы справочного бюро грамоты.ру на вопросы о букве Ё (3 страницы).
Миф № 7. Написание е вместо ё (Грамота.Ру)
Институт русского языка РАН о букве Ё (с выдержками из правил).
Полярные мнения:
• За “ёфикацию”: 1, 2. Против “ёфикации”: 1.
Упражнения:
Упражнения по графике 1, 4 и по орфографии 4, 27 из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч.1. Минск: МГЛУ, 2001).
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ.
Вопросы:
1. Лексическое значение, его компоненты.
2. Многозначные слова, типы переносов наименования (на материале русского языка).
3. Лексическая система русского языка. Синонимия, антонимия, омонимия, паронимия в русском языке.
4. Фразеологизмы в русском языке, их классификация.
5. Этимология. Происхождение слов и фразеологизмов.
• Два индивидуальных сообщения о происхождении 3 слов и 3 фразеологизмов на выбор (например, можно по книге Шанский 80, Н.М. Лингвистические детективы. М., 2002 (djvu, 5,3 Mb).
Упражнения:
из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч.1. Минск: МГЛУ, 2001):
- к паре: Лексика 10, 14, Морфемика 1.
- на паре: Лексика 2, 4, 12, 16, 1; на паре также Морфемика 2, 9, 10.
Литература:
• Учебники вверху страницы.
• Горицкая, О.С. Лексика / О.С. Горицкая, О.А. Ковш // Энциклопедия для школьников и студентов. Минск, 2009.С. 59-61.
Сема // Кругосвет.
Полисемия // Кругосвет.
Антонимия // Кругосвет.
Синонимия // Кругосвет.
Фразеология // Кругосвет.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.
Вопросы:
1. Грамматические категории и лексико-грамматические разряды.
2. Типы склонения.
3. Трудные случаи образования множественного числа.
Доклады для желающих (до 7 минут, с хендаутами):
1. Окказиональное словообразование (в детской речи и художественной литературе).
Окказионализмы // Словарь юного филолога.
Чуковский К. От двух до пяти. М., 2001.
Окказиональное словообразование // Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 1997.
2. Новейшие окказионализмы. Конкурс «Слово года».
3. Принципы классификации частей речи в русском языке.
• Что такое «Глокая куздра»: из книги Л. Успенского «Слово о словах», из «Википедии» .
• Алпатов, В. М. О разных подходах к выделению частей речи.
Упражнения:
из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч. 2. Минск: МГЛУ, 2001):
- к занятию: Части речи № 1, 5; Существительное № 28, 34.
- на занятии: Части речи № 7-9; Существительное № 29, 35, 36, 42.
Литература:
• Учебники вверху страницы.
Щерба, Л.В. О частях речи в русском языке.
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. МЕСТОИМЕНИЕ.
Вопросы:
1. Грамматические категории и лексико-грамматические разряды.
2. Трудные случаи склонения.
3. Степени сравнения прилагательных.
4. Синтаксические особенности числительных.
Доклады для желающих (до 5 минут, с хендаутами):
а) «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве...» так начинаются многие русские сказки. А что значит тридевятый, тридесятый? Какое число называют слова тридевять, тридесять?
б) Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят... Почему числа 40 и 90 в современном русском языке обозначаются словами, имеющими иную структуру? Какова история появления имен числительных сорок и девяносто в русском языке?
в) В именах числительных полтора, полтораста пол- это "половина", а что значит -тора, -тораста?
Упражнения:
из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч.2. Минск: МГЛУ, 2001):
- к занятию: Прилагательное № 49, 50а, Местоимение № 69, Числительное № 93.
- на занятии: 46, 47, 59, 99, 103.
Литература:
• Учебники вверху страницы.
Е. И. Янович. Происхождение русских числительных.
ГЛАГОЛ. СПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА.
Вопросы:
1. Непредикативные категории: вид, залог;
2. Предикативные категории: наклонение, время, лицо (+число, род);
3. Основы глагола, спряжение, инфинитив.
Упражнения:
из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч. 2. Минск: МГЛУ, 2004):
- к занятию: 115, 129, 163.
- на занятии: 109, 134, 159, 160, 162.
Литература:
• Учебники вверху страницы.
О глаголе и глагольных формах в энциклопедии "Аванта+".
Об истории глагола и глагольных форм в энциклопедии "Аванта+".
ПРИЧАСТИЕ. ДЕЕПРИЧАСТИЕ. НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ.
Вопросы:
1. Причастие: значение, время, залог.
2. Деепричастие: вид, особенности употребления.
3. Наречия: разряды, степени сравнения и степени качества, правописание.
4. Слова категории состояния (= предикативные наречия = предикативы = безлично-предикативные слова): отличия от наречий, статус как части речи, способы пополнения этого класса слов.
Упражнения:
из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч. 2. Минск: МГЛУ, 2004):
- к занятию: 175, 210.
- на занятии: 174–178, 216–219.
Литература:
• Учебники вверху страницы.
Розенталь Д.Э. О нормах употребления причастий и деепричастий, причастных и деепричастных оборотов.
Правила употребления деепричастных оборотов.
О причастиях и деепричастиях в "Русской грамматике"(М., 1980).
О наречиях в энциклопедии "Аванта+" (pdf, 1,4 mb).
О наречиях в "Русской грамматике".
НЕЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ПЕРЕХОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ.
Вопросы:
1. Предлоги
2. Союзы
3. Частицы
4. Связки
5. Междометия
6. Звукоподражания
Сообщение: Происхождение некоторых междометий (3-4 на выбор).
Упражнения:
из пособия «Современный русский язык: сборник заданий» (Ч. 2. Минск: МГЛУ, 2004):
- к занятию: 220, 224.
- на занятии: 186, 221, 230.
Литература:
• Учебники вверху страницы.
О служебных частях речи, междометиях и звукоподражаниях в энциклопедии "Аванта+".
О дифференциации служебных частей речи"
Междометие // Энциклопедия "Кругосвет".
Звукоподражание // Энциклопедия "Кругосвет".
О происхождении некоторых междометий // Шанский Н.М. Лингвистические детективы. М., 2002. С. 126-141.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: простое предложение.
Упражнения (из книги Д. Э. Розенталя. Практическая стилистика русского языка):
- к занятию: : 80, 90
- на занятии: 81, 82, 93
Литература:
Грамматическая основа предложения: проблемы и решения.
Д. Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка .
Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (окончание).

Упражнения.

Изучите, пожалуйста, с. 264-266, 330-345 в книге Д. Э. Розенталя "Практическая стилистика русского языка".

Выполните упражнения 110 и 111, а также 81 и 90.

Принесите упражнения 82, 93, 113.

Литература:

Грамматическая основа предложения: проблемы и решения.

Д. Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка .

Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию.

«Молодые о языке поколений» (Варшава, 8–10.IV.2016)

Научный кружок диахронических исследований «Твардэ еры», действующий при кафедре истории польского языка и диалектологии Варшавского университета, приглашает на четвертую научную конференцию из цикла «Молодые о языке» под опекой декана факультета польской филологии Варшавского университета д-ра филол. наук, проф. Збигнева Грэня и директора Института польского языка факультета польской филологии Варшавского университета д-ра филол. наук, проф. Мирослава Банько.

Дедлайн: 28 февраля 2016 года.

Оргвзнос: 200 злотых.

Чытаць далей →

БДУ. Уводзіны ў мовазнаўства

УВОДЗІНЫ Ў МОВАЗНАЎСТВА. 2017 год

БДУ, філалагічны факультэт, I курс. Выкладчык - М. В. Супрунчук.

Экзамен узімку 2017 года.

Пытанні да экзамену.


АСОБНЫЯ ПРЭЗЕНТАЦЫІ

- Параўнальна-гістарычны метад і генеалагічная класіфікацыя моў


ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАНЯТКІ

Вытрымкі з генеалагічнай классіфікацыі

Планы практычных заняткаў:

Першыя заняткі. Мова і мовазнаўства

Другія заняткі. Функцыі мовы і маўлення

Трэція заняткі. Мова як сістэма знакаў

IV заняткі. Гісторыя моў

V-VI занятікі. Фанетыка

8 снежня. Лексікалогія

15 снежня. Марфеміка. Марфалогія

22 снежня. Сінтаксіс. Марфалагічная тыпалогія

Для самастойнага вывучэння:

Тэмы для дакладаў

Артыкуляцыйны аспект фанетыкі

Акустычны аспект фанетыкі


ЛІТАРАТУРА

Падручнікі

 • Реформатский 437, А.А. Введение в языковедение. М., 1996 (первое издание - 1947, pdf, 4 Mb) - классический учебник по введению в языкознание.
 • Сцяцко, П. У. 118 Уводзіны ў мовазнаўства. Гродна, 2001 (2 Mb)
 • Норман, Б. Ю. Теория языка. Вводный курс. М., 2004.
 • Вендина 249, Т.И. Введение в языкознание. М., 2001 (pdf, 17 Mb).
 • Маслов 308, Ю.С. Введение в языкознание, М., 1987 (pdf, 3 Mb).
 • Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. Магілёў, 2004.
 • Практыкум

  Дадатковая

 • Белянин 66, В. П. Психолингвистика. М., 2005 (djvu, 1,9 Mb).
 • Варпахович 575, Л. В. Лингвистика в таблицах и схемах. Минск, 2007.
 • Лингвистический энциклопедический словарь 96. М., 1990 (=2003)(djvu, 18 Mb).
 • Норман, Б. Ю. 68 Игра на гранях языка. М., 2006 (pdf, 2 Mb).
 • Плунгян, В. А. Почему языки такие разные. М., 2010 (pdf, 24 mb).
 • Фрумкина 67, Р. М. Психолингвистика. М., 2001 (djvu, 2,2 Mb).
 • Шанский 80, Н. М. Лингвистические детективы. М., 2002 (djvu, 5,3 Mb).
 • Энциклопедический словарь юного филолога 88 М., 1984 (djvu, 7,4 Mb).
 • Энциклопедия "Кругосвет".
 • Ягелло 74, М. Алиса в стране языка: тем, кто хочет понять лингвистику. М., 2003 (djvu, 22 Mb).

 • ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ

  ВВЕДЕНИЕ

  - Задание 4

  - Задание 33

  РАЗДЕЛ 4 и РАЗДЕЛ 5

  - Текст

  РАЗДЕЛ 8

  - Текст занятия

  - Аудио: задания 1, 9 и 17

  Кружок по решению лингвистических задач

  Уже совсем скоро на филфаке БГУ (Минск, ул. К. Маркса, 31) открывается кружок по решению задач. Если вас не пугают слова "диссимиляция", "трансфикс", "эргатив", "сиблинг" и вы хотите узнать, что они значат, то наш кружок – именно для вас. Кроме задач, вас ждут мини-лекции о разных языках мира и интересных языковых явлениях, а также встречи с преподавателями филологического факультета БГУ.

  Чытаць далей →

  «Скарына і наш час» (Гомель, 6.XI.2015)

  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны і Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Францыска Скарыны 6 лістапада 2015 года ў г. Гомелі праводзяць VI Міжнародную навуковую канферэнцыю «Скарына і наш час».

  Дэдлайн: 1 кастрычніка 2015 г. Аргузнос: 10 долараў ЗША.

  Чытаць далей →

  «Беларуская лінгвістыка», выпуск 73

  LinguaЧарговы выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка», змест якога мы прыводзім ніжэй, уключае артыкулы айчынных і замежных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства. Праблемы функцыянавання беларускай мовы разглядаюцца на лексічным, словаўтваральным, фанетычным і сінтаксічным узроўнях. Пэўнае месца ў выпуску займаюць артыкулы па пытаннях дыялекталогіі, лексікаграфіі, супастаўляльнага аналізу, білінгвізму і мовы мастацкай літаратуры.

  Чытаць далей →

  Канферэнцыя “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі” (Мінск, 27.III.2015)

  27 сакавіка 2015 г. на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбудзецца III Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання”.

  Кірункі канферэнцыі:

   1. Тэарэтычная і функцыянальная граматыка.

   2. Пытанні сучаснай лексікалогіі і фразеалогіі.

   3. Моўная карціна свету, cацыяльная лінгвістыка і лінгвакультуралогія.

   4. Гісторыя моў і гісторыя мовазнаўства.

   5. Узаемадзеянне моў і праблемы перакладу.

   6. Мова і стыль мастацкай літаратуры.

   7. Тэорыя літаратуры.

   8. Гісторыя літаратуры.

   9. Сучасны літаратурны працэс.

   10. Методыка выкладання мовы і літаратуры.

  Да ўдзелу запрашаюцца студэнты, магістранты, аспіранты, маладыя вучоныя.

  Дэдлайн для заяў, анатацый і тэкстаў дакладаў: 28 лютага 2015 года.

  Дасылаць іх на адрас movalit2015 [at] gmail.com.

  Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі.

  Арганізацыйны ўнёсак – 100.000 беларускіх рублёў, здаецца разам з друкаваным варыянтам даклада падчас рэгістрацыі. Матэрыялы дакладаў студэнтаў павінны быць падпісаны навуковым кіраўніком.

  Інфармацыйны ліст

  «Беларуская лінгвістыка», выпуск 72

  LinguaПабачыў свет чарговы, 72-і выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка». Ніжэй прыводзім яго змест, а таксама анатацыі на рускай мове да змешчаных у выданні навуковых публікацый. Выпуск уключае артыкулы айчынных і замежных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства, матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі на айчынныя і замежныя навуковыя выданні. Выходзіць часопіс двойчы на год.

  Чытаць далей →

  Куляшоўскія чытанні – 2014 (Магілёў, 24–25 красавіка)

  24-25 апреля в Могилёвском государственном университете состоится международная научно-практическая конференция «Кулешовские чтения»,

  посвящённая 100-летию со дня рождения А. А. Кулешова.

  Дедлайн: 15 марта 2014 года.

  Куляшоўскія чытанні

  Проблемное поле конференции

  • проблемы изучения творчества А. А. Кулешова, его публицистической, переводческой и общественной деятельности;

  • Великая Отечественная война в жизни и творчестве А. А. Кулешова и его современников;

  • изучение литературного наследия А. А. Кулешова в средней и высшей школе;

  • актуальные проблемы языкознания, германо-романской филологии и лингводидактики;

  • литературная компаративистика и межкультурная коммуникация.

  Чытаць далей →

  «Беларуская лінгвістыка», выпуск 71

  LinguaВыйшаў з друку чарговы, 71-ы выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка». Ніжэй прыводзім яго змест, а таксама анатацыі на рускай мове да навуковых публікацый. Выданне ўключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства, а таксама матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы, рэцэнзію. Выходзіць часопіс двойчы на год.

  Чытаць далей →

  Прыватны рэйтынг на ўзбярэжжы года

  У канцы года прынята падводзіць вынікі і складаць рэйтынгі, у тым ліку датычныя кніжных навінак. Свой спіс адметных выданняў 2013-га апублікаваў днямі філолаг-літаратуразнаўца, паляшук і проста харошы чалавек Ціхан Чарнякевіч. Варты ўвагі мовазнаўчы блок рэйтынга мы са згоды аўтара перадрукоўваем на нашым сайце.

  Чытаць далей →

  Дзве лекцыі па мовазнаўстве на філфаку БДУ

  Запрашаем на лекцыі 9 кастрычніка на філалагічным факультэце БДУ:

  - праф. А. М. Рудэнка "Амерыканская лінгвістычная антрапалогія" (12.45, аўд. 322);

  - праф. Б. Ю. Норман "Граматыка школьная і граматыка навуковая" (19.00, аўд. 62).

  9 кастрычніка 2013 г. (серада), філфак БДУ (К. Маркса, 31).

  «Беларуская лінгвістыка», выпуск 70

  Lingua70-ты юбілейны выпуск штогодніка «Беларуская лінгвістыка» прысвечаны XV Міжнароднаму з'езду славістаў, які адбудзецца 20—27 жніўня 2013 года ў Мінску. У нашай краіне такі з'езд будзе праводзіцца ўпершыню і стане важнай навуковай падзеяй не толькі ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, але і рэспубліцы ў цэлым. Змест 70-га выпуска часопіса адлюстроўвае славістычную тэматыку, а многія праблемы беларускай мовы разглядаюцца на славянскім фоне.

  Чытаць далей →