сацыялінгвістыка

Лінгвістыка і дзяржава

Напрыканцы 2017 года стала вядома, што Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, стаў акадэмікам. Гэта вялікі гонар і сімвал прызнання заслуг вучонага. 2 лютага 2018 года Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка ўручыў дыпломы навукоўцам, у тым ліку А. А. Лукашанцу.

Гуманітарныя навукі, а сярод іх і мовазнаўства, часта ўспрымаюцца як абстрактныя і не звязаныя з жыццём. Калі кажуць аб практычным прымяненні лінгвістыкі, то першымі звычайна ўзгадваюць інфармацыйныя тэхналогіі (машынныя перакладчыкі, пошукавыя сістэмы і г. д.) і выкладанне замежных моў. Аднак ёсць яшчэ адна сфера выкарыстання лінгвістычных ведаў, якая ў той ці іншай ступені ўплывае на паўсядзённае жыццё кожнага жыхара краіны, – гэта моўная палітыка.

Чытаць далей →

Інтэртэкст і славянскія краіны

Ці задумваліся вы, колькі сёння славянскіх краін?

Агульнапрызнаных, аказваецца, трынаццаць: Балгарыя, Беларусь, Боснія і Герцагавіна, Македонія, Польшча, Расія, Сербія, Славакія, Славенія, Украіна, Харватыя, Чарнагорыя, Чэхія.

Некаторыя з іх вядомы здаўна, з Сярэднявечча, некаторыя ўзніклі ў 1990-я гады, пасля распаду Савецкага Саюза і Югаславіі. Апошняй пра сваю самастойнасць абвясціла Чарнагорыя, у 2006 годзе. А перад ёй была доўгая паўза: Славакія і Чэхія адасобіліся 1 студзеня 1993 года. Нядаўна, значыць, быў юбілей — 25 гадоў незалежнасці.

Гэтымі днямі я гартаў «СБ» і ўбачыў нататку Інэсы Плескачэўскай пад цьмянай, але кідкай назвай «Филология бархатного развода». Ясна, такое прамінуць нельга. :-)

Чытаць далей →

День мёртвых языков – 2017

Школа обучения языкам «City Lingva» и в этом году проводит «лингвистический Хэллоуин» – научно-популярное мероприятие под названием «День мёртвых языков - 2017». Это несколько рассказов об интересных и малоизвестных фактах из истории языков и социолингвистических ситуаций. Вот некоторые из них:

 • Как определить: язык скорее мёртв, или язык скорее жив?
 • Сербско-хорватский язык: убили или не спасли?
 • Что такое ревитализация? И какое отношение это имеет к языкам?
 • Каково это - быть последним носителем собственного языка?

Приходите, будет интересно!

Время и место: понедельник, 30.10.2017, 18:30, ЦЭХ (Октябрьская, 16).

Событие в Фейсбуке

«Славянские языки: системно–описательный и социокультурный аспекты исследования» (Брест, 23–24.11.2017)

Кафедра общего и русского языкознания и филологический факультет Брестского государственного университета приглашают принять участие в VIII Международной конференции «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования», которая состоится 23–24 ноября 2017 года.

Дедлайн: 20 октября 2015 г. Оргвзнос: 20 белорусских рублей.

Чытаць далей →

«Молодые о языке поколений» (Варшава, 8–10.IV.2016)

Научный кружок диахронических исследований «Твардэ еры», действующий при кафедре истории польского языка и диалектологии Варшавского университета, приглашает на четвертую научную конференцию из цикла «Молодые о языке» под опекой декана факультета польской филологии Варшавского университета д-ра филол. наук, проф. Збигнева Грэня и директора Института польского языка факультета польской филологии Варшавского университета д-ра филол. наук, проф. Мирослава Банько.

Дедлайн: 28 февраля 2016 года.

Оргвзнос: 200 злотых.

Чытаць далей →

Міраслаў Янковяк

Міраслаў Янковяк (Mirosław Jankowiak)

E-mail:

Кандыдат філалагічных навук (доктар філалогіі), выпускнік беларусістыкі і паланістыкі Варшаўскага ўніверсітэта. З 2008 г. працуе ў Інстытуце славістыкі Польскай акадэміі навук. Выкладае беларускую мову як замежную ў Варшаўскім універсітэце. Аўтар 3 кніг і амаль 40 артыкулаў.

 

Навуковыя інтарэсы: беларуская дыялекталогія, моўныя памежжы (асабліва балта-славянскае), сацыялінгвістыка, мова беларусаў краінаў Балтыі (асабліва ў Латвіі) і Калінінградскай вобласці, а таксама польская паўночнакрэсовая мова.

 

Кніжкі і слоўнікі:

 1. N. Barszczewska, M. Jankowiak, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, ss. 308.
 2. М. Янковяк, Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне, Беласток-Вільня 2012, С. 288. [пераклад з польскай].
 3. M. Jankowiak, Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2009, ss. 248.
 4. I. Grek-Pabis (red), B. Biesiadowska-Magdziarz, M. Jankowiak, M. Ostrówka, Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej [у падрыхтоўцы].

 

Артыкулы (выбраныя):

 

 1. M. Jankowiak, Belarusian dialects in Latvian Latgale – transitional or mixed [in:] Seržant, I. A. and B. Wiemer (eds.), Contemporary approaches to dialectology: The area of North, Northwest Russian and Belarusian vernaculars // Современные методы в диалектологии. Ареал северных, северо-западных русских и белорусских говоров „Slavica Bergensia” 13, Bergen 2013.
 2. M. Jankowiak, Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii [in:] „Slavia” 82/2013, nr 3, Praha 2013, s. 315–322.
 3. M. Jankowiak, Białorusini [w:] Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. M. Marcjanik, Warszawa 2013, s. 59–69.
 4. М. Янковяк, Беларуская мова ў Латвіі: статус, сферы выкарыстання, перспектывы, Беларусіка-Albaruthenica 32. Матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск 2012, 353–364. [перадрукавана].
 5. M. Jankowiak, Belorussian Minority in the Krāslava Area in Latvia. Language in the Domain of Religion [in:] Linguistica Lettica 20, Rīga 2012, s. 18–38.
 6. M. Jankowiak, Ł. Grajewski, Szlakiem białoruskich Poleszuków (raport z badań terenowych) [w:] „Acta Baltico-Slavica” 35, Warszawa 2011, s. 215–236.
 7. М. Янковяк, Лексіка беларускамоўных жыхароў Латгаліі (на прыкладзе Краслаўскага раёна), Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, red. S. Kawalou, R. Radzik, M. Sajewicz, Lublin 2010, s. 397–406.
 8. M. Jankowiak, Wielonarodowość i wielokulturowość Łatgalii w aspekcie społecznym i historycznym [w:] Językowe i kulturowe dziedzictwo WKL. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, Bydgoszcz 2010, s. 46–53.
 9. М. Янковяк, Прафэсар Яўхім Карскі – рэктар Імпэратарскага Варшаўскага унівэрсытэту,„Arche” 4/2010, C. 298–308.
 10. М. Янковяк, Беларуская мова ў Латвіі: статус, сферы выкарыстання, перспектывы, „Acta Albaruthenica” 10/2010, Warszawa 2010, s. 301–310.
 11. М. Янковяк, Образ национальностей проживающих на белорусско-латвийском пограничье в глазах жителей Латгалии [w:] Балто-славянские культурные связи, Рига 2009, C. 569–580.
 12. M. Jankowiak, Białorusini Łatgalii – autochtoni czy imigranci?, Acta Albaruthenica 8, Warszawa 2008, s. 264–274.
 13. M. Jankowiak, Kilka uwag o czynnikach kształtujących tożsamość narodową mniejszości białoruskiej na Łotwie (na przykładzie rejonu krasławskiego) [w:] Rodzina – Tożsamość – Język. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (red. A. Zielińska, A. Engelking, E. Golachowska), Warszawa 2008, s. 69– 93.
 14. M. Jankowiak, Zakres funkcjonowania języka białoruskiego i stan zachowania gwary na przykładzie wybranych miejscowości w okolicach Horek w obwodzie mohylewskim [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa 2007, s. 293–315.
 15. M. Jankowiak, M. Ostrówka, Język polski na Białorusi Wschodniej. Sytuacja socjolingwistyczna i uwagi o mowie wsi Stajsk i Wesełowo, „Acta Baltico-Slavica” 31, Warszawa 2007, s. 175–198.
 16. M. Jankowiak, Apdzīvojošu Krāslavas rajonu baltkrievu minoritāšu daudzvalodība. Valodu funkcionēšanas sfēras, „Linguistica Lettica” XVI, Rīga 2007, s. 193–211.
 17. M. Jankowiak, Białorusini na Łotwie – współczesna sytuacja socjolingwistyczna na przykładzie rejonu krasławskiego, „Acta Baltico-Slavica” 30, Warszawa 2006, s. 542–556.
 18. М. Янковяк, Социолингвистическая ситуация белорусов на белорусско-российском пограничье, „Linguistica Lettica” XV, Rīga 2006, s. 193–210.
 19. М. Янковяк, Языковая характеристика деревень на белорусско-русском пограничье [w:] „Studia Slavica” VI, Tallinn 2006, s. 264–278.

 

XIV Международная школа–конференция по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии (Москва – Переславль–Залесский, 30.IV.–07.V.2014)

30 апреля — 7 мая 2014 года Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ проводит XIV Международную школу-конференцию по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии. Тема в этом году — "Фольклор в поле и кабинете: знание информанта и интерпретация антрополога".

Принять участие в Школе можно не только в качестве докладчика или лектора, но и просто слушателем! Для этого надо пройти отборочный конкурс. Школа проходит в Переславле-Залесском (Ярославская обл. России; первый день — в Москве).

Вся подробная информация, программы предыдущих школ, условия участия в конкурсе и т.п. по ссылке http://www.ruthenia.ru/folklore/Ls14.htm.

№ 4. Черно–белые картинки: знакомство с языками и культурами ЮАР

Мы решили растянуть удовольствие и не слушать столько интересных лекций на одной неделе.

Поэтому Марина Савко расскажет нам о том, как она съездила в Африку, 22 ноября.

В программе:

 • общие впечатления о стране,
 • история (немного),
 • смешение языков и культур,
 • языковые и культурные конфликты,
 • оппозиция "черный-белый" в английском языке ЮАР (отголоски апартеида).
 • 22 ноября 2013 г. (пятница), 19.00, ауд. 318, филфак БГУ (К.Маркса, 31).

  Новы сезон. №1. Language attitude

  Мы распачынаем новы сезон навуковых сустрэч у рамках нашага лінгвістычнага клубу пасля двухгадовага перапынку.

  11-га кастрычніка Вольга Гушчава і Алена Лянкевіч раскажуць пра метадалогію даследавання стаўлення да мовы ў дзвюхмоўным грамадстве.

  11 кастрычніка 2013 г. (пятніца), 19.00, аўд. 322, філфак БДУ (К.Маркса, 31).

  II конференция–школа «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (Москва, 5–7.IX.2013)

  Совет молодых ученых Института языкознания РАН проводит с 5 по 7 сентября 2013 года в г. Москве Вторую конференцию-школу «Проблемы языка: взгляд молодых ученых».

  Основные направления работы конференции-школы:

 • теоретическая лингвистика;
 • сравнительно-историческое языкознание;
 • описательная лингвистика;
 • типология;
 • социолингвистика;
 • психолингвистика.
 • Формат конференции-школы предполагает выступления следующих типов:

 • лекции ведущих лингвистов; продолжительность лекции — 1 ч.;
 • доклады молодых ученых (до 35 лет); регламент докладов — 20 мин. (выступление) + 10 мин. (обсуждение);
 • стендовые доклады молодых ученых.
 • Рабочий язык конференции: русский.

  Чытаць далей

  IX Международная научная конференция «Белорусско–русско–польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология» (Витебск, 14–16.XI.2013 г.)

  Витебский государственный университет имени П.М.Машерова приглашает Вас принять участие в работе IX Международной научной конференции «БЕЛОРУССКО-РУССКО-ПОЛЬСКОЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ», проведение которой планируется 14–16 ноября 2013 года.

  Проблемное поле конференции (направления):

  1. Теоретические проблемы сопоставительного языкознания.

  2. Проблемы функциональной и коммуникативной лингвистики.

  3. Проблемы лингвокультурологии и когнитивной лингвистики.

  4. Проблемы ономастики, этнолингвистики, диалектологии.

  5. Проблемы социолингвистики и психолингвистики.

  6. Инновационные технологии в обучении славянским языкам и литературам.

  7. Проблемы сопоставительного литературоведения.

  8. Современные проблемы фольклористики.

  9. Проблемы современной славянской культурологии.

  Чытаць далей

  II Республиканская научно–практическая конференция молодых ученых «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання» (Минск, 22.III.2013)

  22 марта 2013 г. на филологическом факультете Белорусского государственного университета состоится II Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання» («Язык и литература в XXI столетии: актуальные аспекты исследования»).

  К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые.

  Направления конференции:

  1. Теоретическая и функциональная грамматика.

  2. Вопросы современной лексикологии и фразеологии.

  3. Языковая картина мира, социальная лингвистика и лингвокультурология.

  4. История языков и языкознания.

  5. Взаимодействие языков и проблемы перевода.

  6. Язык и стиль художественной литературы.

  7. Теория литературы.

  8. История литературы.

  9. Современный литературный процесс.

  10. Методика преподавания языка и литературы.

  Читать подробную информацию

  II конференция «Антропология. Фольклористика. Социолингвистика» (СПб, 28–30.III.2013)

  28–30 марта 2013 года факультет антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге проводит вторую конференцию «Антропология. Фольклористика. Социолингвистика».

  К участию в конференции приглашаются студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, магистранты и аспиранты. Участники конференции смогут познакомиться с научной и образовательной деятельностью Факультета антропологии и Европейского университета в целом. В рамках конференции пройдут лекции профессоров ЕУСПб о современных проблемах и методах культурной антропологии, фольклористики и социолингвистики.

  В рамках работы конференции предполагается обсудить следующие темы и вопросы:

  • Культурная антропология: ритуал и повседневность; культурные идентичности; семиотика вещей; этнические процессы; конфессиональные сообщества; современные субкультуры.
  • Фольклористика: классический и современный фольклор; фольклорные жанры, поэтика фольклорных текстов; социокультурные контексты и функции фольклора; парафольклорные явления.
  • Социолингвистика: социальные диалекты и регистры; языковые контакты; языковые ситуации и языковая политика; язык и этничность.

  Читать подробную информацию

  Язык – когниция – социум

  12-13 ноября 2012 г. Минский государственный лингвистический университет проводит международную научную конференцию «Язык – когниция – социум».

  На заседаниях конференции предлагается обсудить следующие проблемы:

  • Концептуализация и категоризация мира, их репрезентация в языковой системе.
  • Социальные аспекты функционирования языка.
  • Контрастивно-типологические исследования языковой репрезентации ментальных пространств.
  • Когнитивные и социокультурные аспекты дискурса.
  • Модели речевого поведения в различных типах коммуникации.

  Заявки на участие в конференции и тезисы предлагаемых сообщений просим присылать не позднее 20 сентября 2012 года.

  Чытаць далей →

  Ці ёсць нормы ў гутарковым маўленні?

  Таццяна Рамза

  Мы ўжо не аднойчы звярталі ўвагу шаноўных чытачоў на цікавыя публікацыі дацэнта БДУ Таццяны Расціславаўны Рамзы. Гл., напрыклад, "Словазлучэнне ў сінтаксісе беларускай мовы" і "Калі беларуская мова будзе вывучацца ў Кембрыджы?".

  Рады прапанаваць новы артыкул Т. Р. Рамзы «Гутарковая беларуская літаратурная мова», сёлета надрукаваны ў "Весніку Беларускага дзяржаўнага ўніверітэта".

  Чытаць далей →

  Эпизод шестой: “Франкофонная Европа: parlez–vous français?!”

  Флаг Франции

  Марина Савко расскажет об общем положении французского языка в Европе, а также о языковых ситуациях, связанных с la langue française и его региональными вариантами.

  Марина – аспирант кафедры теоретического и славянского языкознания,

  специализируется в области теории языковых контактов и теории перевода.

  Ожидается, что будут затронуты следующие вопросы:

  • Французский язык в Европе: Швейцария, Бельгия, Люксембург, Италия и др. (контактология)
  • Нефранцузский французский (вариантология)
  • Защита французского языка, или Чуть-чуть языковой экологии.

  5 мая 2011 г. (четверг), 19.00, ауд. 318, филфак БГУ (К.Маркса, 31).

  NB: В связи с праздниками мы соберёмся не во вторник, как обычно, а в четверг.

  Гутарка с прафесарам Б. Ю. Норманам

  11 кастрычніка на партале "Тутбай" выступаў доктар філалагічных навук, прафесар кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства БДУ Б. Ю. Норман.

  Відэазапіс і тэкст інтэрв'ю Б. Ю. Нормана.

  Беларуская мова як замежная

  Добра, што зараз травень — яго можна назваць май на абедзвюх мовах.

  Эпізод шосты: "Стоит ли говорить по-белорусски?"

  Ці варта размаўляць па-беларуску?

  Стоит ли говорить по-белорусски?

  Беларусь

  Моўная палітыка: што гаворыцца і што ёсць насамрэч?

  • Які правапіс лепшы?

  Варыятыўнасць: ці лінгвістычная гэта праблема? Ці бывае варыянтаў зашмат?

  Спрэчкі пра мову: колькі там лінгвістыкі? Ці вартыя словы лінгвіста ўвагі?

  ... А таксама ўсё, што вас турбуе.

  Афіша тут 63.

  23 сакавіка (аўторак), 19.00, аўд. 318, філфак БДУ (К.Маркса 31).

  Прафесар Генадзь Цыхун разважае пра літаратурныя мовы

  У Міжнародны дзень роднай мовы прафесар Генадзь Цыхун распавядае пра шляхі фарміравання рускай і беларускай літаратурных моў, пра словы-новаўтварэнні і слоўнік Александровіча.

  Чытаць далей →