фанетыка

Пецярбургская фаналагічная школа ў Мінску (6–8 снежня 2017 года)

З 6 па 8 снежня 2017 года ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце будуць знаходзіцца прафесар кафедры рускай мовы Міхаіл Барысавіч ПАПОЎ, аўтар даследаванняў па фаналогіі, гістарычнай і дыялектнай фанетыцы рускай мовы, і дацэнт кафедры агульнага мовазнаўства Аляксей Віктаравіч АНДРОНАЎ, аўтар даследаванняў па фаналогіі, балтыйскай фанетыцы і граматыцы, гісторык мовазнаўства (Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт).

Запрашаем вас наведаць:

– 6 снежня ў 16.00: лекцыя М. Б. Папова «Міфы пра Пецярбургскую фаналагічную школу» (аўд. 410 корпуса Д, вул. Румянцава, 12);

– 7 снежня ў 11.15: лекцыя А. В. Андронава «Фаналогія, ці Навука НЕ пра гукі» (аўд. 503 корпуса В, вул. Захарава, 21);

– 8 снежня ў 14.30: лекцыя М. Б. Папова «Спрэчныя пытанні вызначэння фанемнага складу рускай мовы» (аўд. 304 корпуса В, вул. Захарава 21);

– 8 снежня ў 15.30: адказы на пытанні, кансультацыі, прэзентацыя найноўшых выданняў філалагічнага факультэта Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта: вучэбна-метадычнага комплекса па фанетыцы М. Б. Папова, кніг «Націск» Поля Гарда, «Тэарэтычныя асновы літоўскай фаналогіі» Аляксаса Гірдзяніса, «Памяці М. І. Матусевіч» (аўд. 304 корпуса В, вул. Захарава 21).

М Б Папоў

А Б Андронаў


Тут можна азнаёміцца з папярэднімі выступленнямі пецярбургскіх калег:

– лекцыя М. Б. Папова «Прынцыпы, крыніцы і метады вывучэння гукавых змен»;

– лекцыя М. Б. Папова «Страта рэдукаваных галосных»;

– даклад А. В. Андронова «Казімерас Буга ў Расіі» на ўрачыстым адкрыцці Цэнтра балтаславянскіх даследаванняў Інстытута славяназнаўства РАН 16 чэрвеня 2009 года.

Сардэчна запрашаем вас паслухаць лекцыі пецярбургскіх лінгвістаў і паўдзельнічаць у дыскусіі.

А. В. Андронов. К проблеме фонологической прозрачности в сочетаниях согласных (с заметками об интертекстуальности)

Фанетыка не мела вялікай папулярнасці на XV з'ездзе славістаў, ёй былі прысвечаны лічаныя даклады. Неабыякавым да гэтага раздзела мовазнаўства, спадзяюся, будзе цікавы новы артыкул дацэнта А.В.Андронава, вядомага балтыста з Санкт-Пецярбурга.

"В статье 1956 года Р. О. Якобсон обратил внимание на заме­чательное свойство фонем /v/ и /v′/ в русском языке: «...v hat kei­nen selbständigen Einfluß auf die vorangehenden Geräuschlaute; ihre Verteilung nach Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit vor [v] und [v′] hängt davon ab, was nach diesem Laut folgt» [Jakobson 1956: 199], ср. примеры Р. О. Якобсона: внутри фонетического слова: к вдове [gvd‑], без жертв бы [‑dvb‑], на стыке фонетических слов в ан­лауте: как вдова [‑g|vd‑], против вдовы [‑v|:d‑], вот в детстве [‑d|vd′‑], в ауслауте: ветвь даже [‑d′v′|d‑] и др. А. А. Зализняк [1975: 18–19], В. Б. Касевич [1977: 150] и другие исследователи называют это свойство «прозрачностью» /v/ для ассимилятивных процессов". Чытаць далей.

Крыніца: Андронов, А. В. К проблеме фонологической прозрачности в сочетаниях согласных // Лингвистика от Востока до Запада. В честь 70-летия В. Б. Касевича: сб. ст. / под ред. Л. А. Вербицкой (отв. ред.), С. И. Богданова, Ю. А. Клейнера, С. А. Крылова. — СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2011. — С. 107—112.

Чытаць далей →

“Фанетычная праграма слова... ” (Мінск, 20–21 лістапада 2012 г.)

UPD.: змена даты правядзення і дэдлайну (а таксама – афіцыйнае назвы ўстановы–гаспадара канферэнцыі)!

Інстытут мовы і літаратуры НАН Беларусі Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”, філіял “Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі” плануе правесці 13–14 cнежня 20–21 лістапада 2012 г. канферэнцыю “Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы”. (Дэдлайн: 15 1.11.2012.)

Сапраўды, назва дзіўная, але затое ‒ уражвае :) Увогуле, гэта не кепска, але і не добра, бо не ўсім зразумела.

Так, відаць, гэты тэрмін ‒ “фанетычная праграма” ‒ створаны і ўведзены ў практыку савецкай, а цяпер расійскай даследчыцай Людмілай Калнынь. Прынамсі, у яе кнізе 2001 г. "Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений в славянских языках" гэтаму прысвечаны цэлы радзел (гл. с. 8 і далей ). Увогуле, у кнізе тэрмін тлумачыцца, але дэфініцыі ў тэксце няма. Як піша аўтарка,

Чытаць далей →

Канферэнцыя па балцка–славянскай акцэнталогіі ў Сербіі

Як ужо адзначалася, у Сербіі ў ліпені павінна была прайсці канферэнцыя па балцка–славянскай акцэнталогіі. Па арганізацыйных прычынах яе перанеслі з Бялграда ў Нові-Сад, на філасофскі факультэт Нові-Садскага ўніверсітэта. Праграма была насычанай і "працоўна завостранай": пасяджэнні працягваліся з 9 да 18 два з паловай дні (уключаючы нядзелю), прычым без экскурсій.

Прапануем увазе чытачоў праграму і тэзісы дакладаў удзельнікаў канферэнцыі.

Я. В. Воўк–Левановіч. Беларускае аканне

Язэп Воўк-Левановіч

Публікуем класічную працу Язэпа Васілевіча Воўка-Левановіча (1891–1943).

Воўк-Левановіч, Я. В. Беларускае аканне 71 // Бел. лінгвістыка. 1993. Вып. 40. C. 13–29. [Упершыню: Менск, 1926.]

Гл. таксама: Людмила РУБЛЕВСКАЯ, Виталь СКАЛАБАН. Лингвистическая дискуссия с расстрелом.

Фанетычныя артыкулы: Л. Ц. Выгонная і А. І. Падлужны

Некалькі цікавых артыкулаў на фанетычныя тэмы.

Зноў пра мяккі знак. Не сакрэт, што яго напісанне выклікала і выклікала безліч спрэчак і сутычак. Вядома і тое, што “мяккасць” беларускага маўлення, якая лічыцца вельмі характэрнай і важнай рысай, многія беларусы не захоўваюць. Пра гэта ды іншае ў артыкуле А. І. Падлужнага.

Чытаць далей →

Беларуская арфаграфія: дасягненні і перспектывы

Арфаграфія

Кафедра гісторыі беларускай мовы БДУ ладзіць канферэнцыю "Беларуская арфаграфія: дасягненні і перспектывы". Канферэнцыя адбудзецца 20-21 кастрычніка 2011 г. на філфаку БДУ.

Чытаць далей →

Интонация

Вольга Гарыцкая3 лютага 2010Раздзел: Публікацыі
Пазнакі:

ИНТОНАЦИЯ, различные изменения высоты тона, громкости голоса, темпа речи и напряжённости произнесения звуков. Одни части предложения произносятся громче и выразительнее, а другие – приглушённо. В определённых местах человек делает паузы, какие-то фрагменты высказывания проговаривает быстрее, а какие-то – медленнее. И, наконец, тон речи не остаётся ровным: он может повышаться и понижаться.

И. выполняет в речи ряд функций. Во-первых, она превращает комбинацию слов или отдельное слово в высказывание, обладающее определённой коммуникативной целью. Предположим, вам дали задание составить предложение из списка слов: погода, будет, хорошая, завтра. Допустим, у вас получилось Завтра будет хорошая погода. Одинаково ли вы произнесёте список слов и высказывание, которое составили из них? Очевидно, нет. Если высказывание вопросительное, оно будет произноситься иначе, чем утвердительное (тон будет резко повышаться на одном из слов, например, на слове хорошая, см. рис. 1 и 2): Завтра будет хорошая погода? В восклицательных предложениях И. также имеет свои особенности, она отличается в зависимости от эмоций говорящего: радость (Завтра будет хорошая погода!) и негодование (Завтра будет хо-ро-шая по-го-да?!).

Во-вторых, при помощи И. можно выделить какой-то фрагмент предложения. Рассмотрим высказывание Карл у Клары украл кораллы. Когда мы ставим логическое ударение на слове Карл, это значит, что нам важно показать, кто украл кораллы у Клары (Карл, а не, предположим, Эдуард или кто-то ещё). Если выделяется слово Клары, то акцентируется внимание на потерпевшем (у Клары, а не у Розы или кого-то другого). Или, наоборот, при помощи И. можно выделить действие, которое совершил Карл: украл, а не, к примеру, купил. И, наконец, фразовое ударение на последнем слове в предложении подчёркивает, что речь идёт о кораллах, а не о кошельке или мобильном телефоне.

В-третьих, И. выражает чувства говорящего, его отношение к тому, о чём или о ком он говорит. По И. зачастую можно понять, спокоен человек или раздражён, находится он в приподнятом настроении или, наоборот, подавленном и т.п.

Кроме того, И. может изменить смысл предложения на противоположный. Например, если предложение Я очень рад! произнести с иронической И., то оно будет указывать на то, что человек не рад, а огорчен. Слово сейчас в зависимости от И. может обозначать готовность говорящего что-то сделать или, наоборот, решительный отказ (в последнем случае часто тянется первый согласный: Щщас!).

И. бесконечно разнообразна. Как писал известный английский писатель Б.Шоу, «…есть пятьдесят способов сказать “да” и пятьсот способов сказать “нет” и только один способ это написать». Кроме того, существуют индивидуальные особенности интонирования высказываний. Отличительные особенности есть у интонации людей, представляющих определенные профессии, например, у дикторов новостей, экскурсоводов и продавцов.

Правильная и выразительная И. является одним из важнейших компонентов хорошо поставленной речи. Если человек говорит чётко и громко, но при этом монотонно, его не будут слушать. Как писал знаменитый античный оратор Демосфен (около 384 — 322 до н.э.), «самое важное в искусстве речи – это, во-первых, произнесение, во-вторых, произнесение и, в-третьих, произнесение».

Рис.1. Утвердительное предложение Завтра будет хорошая погода.

Рис. 2. Вопросительное предложение Завтра будет хорошая погода?

О.С. Горицкая

Горицкая, О.С. Дискурс / О.С. Горицкая // Энциклопедия для школьников и студентов : в 12 т. Т. 1: Информационное общество. ХХI век / под общ. ред В. И. Стражева. – Минск : Белорус. энцикл. им. П. Бровки, 2009. - С. 51-53.

Звуки речи

Вольга Гарыцкая3 лютага 2010Раздзел: Публікацыі
Пазнакі:

Когда человек говорит, он обычно не задумывается о том, как образуются звуки. Их произношение воспринимается как автоматическое действие, подобное дыханию или глотанию. Однако есть ситуации, когда произнесение звуков обращает на себя внимание. Это происходит, например, при изучении иностранных языков. На занятия по фонетике (именно этот раздел языкознания изучает звуки) учащиеся часто берут с собой зеркальце. Оно нужно, для того чтобы проследить за артикуляцией – работой языка, губ и других органов речи при произнесении звуков.

В разных языках существуют свои особенности артикуляции. В белорусском или русском при образовании звука [а] язык находится в нейтральном положении (не продвигается вперёд и не отодвигается назад). А во французском существует несколько разных [а]: задний (похож на русский или белорусский), передний (язык продвигается вперёд, к зубам) и носовoй (мягкое нёбо опускается, и струя воздуха проходит не только через ротовую, но и носовую полости). Подобный носовой гласный был в языке древних славян и сохранился в польском.

Существуют некоторые универсальные закономерности фонетики, которые во многом обусловлены строением речевого аппарата человека. Так, во всех языках мира звуки речи делятся на гласные и согласные.

Струя воздуха идёт из лёгких и проходит через гортань, где находятся голосовые связки (см. Речевой аппарат). При их вибрации образуется тон, из которого состоят гласные звуки. Они получают разное звучание в зависимости от того, продвигается ли язык вперёд, находится в нейтральном положении или отодвигается к заднему (мягкому) нёбу. Эти положения языка определяют ряд гласного звука. Звук [э] – гласный переднего ряда, а [о] – заднего.

Кроме того, язык может подниматься вверх. Такие движения определяют подъём звука. При произнесении звука [а] язык не поднимается вверх, это открытый (широкий) гласный. Именно его просит произнести врач, когда хочет осмотреть горло пациента. Если нижняя челюсть приподнята и язык поднимается вверх, то мы имеем дело с закрытыми (узкими) гласными [и] и [у].

Звуки [и] и [у] отличаются не только рядом, но и лабиализацией – участием губ в артикуляции. При произнесении [у] губы вытянуты в трубочку, а при артикуляции [и] они расслаблены. В белорусском и русском языках губы принимают участие только в произнесении гласных заднего ряда. А, например, в немецком языке губы работают и при произнесении гласного переднего ряда [œ]: schön «красивый, прекрасный».

Когда струя воздуха, идущая из лёгких, встречает на своём пути какие-либо препятствия, то возникает шум (к примеру, кончик языка может соприкоснуться с зубами или проникнуть между зубов – ср. произнесение русского [д] и английского [ð] в слове think «думать») и образуются согласные звуки. Шума может быть больше и меньше, чем тона. Тон преобладает над шумом при произнесении сонорных согласных звуков, например русского или испанского [л]. Сонорные звуки иногда можно пропеть, как гласные. Это, например, делают йоги при медитации: Ом-м-м… Когда тона меньше, чем шума, то мы имеем дело со звонкими согласными: [ж] или [з]. Если голосовые связки не работают, то произносятся глухие звуки, к примеру русское или английское (придыхательное) [п].

Классификация согласных звуков не исчерпывается их делением на сонорные, глухие и звонкие. Согласные также различаются в зависимости от того места в полости рта, где образуется преграда. Например, при артикуляции звука могут смыкаться губы – такие звуки, например [м], называются губными. Если при образовании звука основную работу совершает язык, то это язычный согласный (они делятся на типы в зависимости от того, какая часть языка – передняя, средняя или задняя – принимает участие в артикуляции и с каким пассивным органом – например, с зубами или нёбом – она соприкасается). Выделяются и увулярные звуки: они произносятся, когда соприкасаются задняя часть языка и увула (см. Речевой аппарат). Увула работает при произнесении «картавого» [р]. Препятствие также может образовываться не в полости рта, а в гортани. Такие гортанные звуки есть в арабском и иврите.

Если сравнить произношение первого звука в слове год по-русски и по-белорусски, то в обоих случаях преграда будет образовываться при помощи задней части языка. Однако при артикуляции русского [г] в полости рта образуется смычка, которая резко прорывается струёй воздуха. Такие звуки называются смычно-взрывными. А при произнесении белорусского [γ] образуется узкая щель, воздух проходит через неё с трением — это фрикативные, или щелевые, звуки. Трение часто сопровождается шипением – [ж]/[ш] и свистом – [з]/[с].

В некоторых языках, к которым относятся русский и белорусский, многие согласные противопоставляются по твёрдости/мягкости. Смягчение звуков осуществляется следующим образом: органы речевого аппарата ведут себя привычным образом (как и при произнесении твёрдых звуков), но дополнительно работает средняя часть спинки языка – она приподнимается вверх, к нёбу, как при произнесении звука [й].

Когда звуки складываются в слова и предложения, с ними могут происходить различные изменения. Например, в безударных слогах гласные могут подвергаться редукции (ослабляться). А на конце слова звонкие согласные могут оглушаться. Это приводит к тому, что слова порог, порок и парок на слух неразличимы. В потоке речи звуки, как однотипные (например, два согласных), так и разнотипные (согласные и гласные), могут влиять друг на друга. Иногда оказывается удобнее произносить рядом похожие звуки, а иногда, наоборот, разные. Русским удобнее расподобить соседние заднеязычные по способу образования – мя[х’к’]ий, а белорусам не составляет труда произнести мя[к’к’]і. Кстати, в рус. слове мягкий наблюдается также и уподобление звуков по глухости: под влиянием [к] предшествующий согласный оглушается (ср. мя[г]ок, где такого оглушения нет). Артикуляция, характерная для последующего звука, может накладываться на артикуляцию предшествующего. Например, при произнесении звука [т] в имени Тоня губы вытягиваются в трубочку (сказывается влияние [о]), а при артикуляции [т] в имени Таня этого не происходит.

В языках мира встречаются много необычных звуков. В некоторых африканских языках есть щёлкающие звуки. Они похожи на звук поцелуя, только в их произнесении участвуют не губы, а язык. Такие звуки изредка произносят и русские – при имитации цоканья конских копыт. Однако в африканских языках они очень важны, т.к. различают слова, как русские звуки [л] «Щёлкающую песню»«Щёлкающую песню» африканской певицы Мириам Макеба. Щелчки, похожие на звук какого-то народного инструмента типа кастаньет, на самом деле являются обычными звуками речи.

О.С. Горицкая

Горицкая, О.С. Звуки речи / О.С. Горицкая // Энциклопедия для школьников и студентов : в 12 т. Т. 1: Информационное общество. ХХI век / под общ. ред В. И. Стражева. – Минск : Белорус. энцикл. им. П. Бровки, 2009. - С. 46-47.

Чекман. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке

В. Н. Чекман. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке [1973]

Чытаць далей →