фразеалогія

Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі” (Брэст, 15.III.2013 г.)

Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна”, філалагічны факультэт, кафедра беларускага мовазнаўства праводзяць Рэспубліканскую навуковую канферэнцыю “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”, прысвечаную 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай.

Канферэнцыя адбудзецца 15 сакавіка 2013 года па адрасе: г. Брэст, вуліца Міцкевіча, 28. Рэгістрацыя ўдзельнікаў у каб. 306.

Плануецца праца па наступных кірунках: мовазнаўства, лінгвадыдактыка, педагогіка, культуралогія, літаратуразнаўства.

Праблемнае поле выступленняў:

– Асоба Г.М. Малажай.

– Лінгвістычная і метадычная спадчына прафесара Г.М. Малажай.

– Актуальныя пытанні беларускай лексікалогіі, фразеалогіі, граматыкі.

– Дыялектная моўная адзінка і кантэкст.

Чытаць далей

II Республиканская научно–практическая конференция молодых ученых «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання» (Минск, 22.III.2013)

22 марта 2013 г. на филологическом факультете Белорусского государственного университета состоится II Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання» («Язык и литература в XXI столетии: актуальные аспекты исследования»).

К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые.

Направления конференции:

1. Теоретическая и функциональная грамматика.

2. Вопросы современной лексикологии и фразеологии.

3. Языковая картина мира, социальная лингвистика и лингвокультурология.

4. История языков и языкознания.

5. Взаимодействие языков и проблемы перевода.

6. Язык и стиль художественной литературы.

7. Теория литературы.

8. История литературы.

9. Современный литературный процесс.

10. Методика преподавания языка и литературы.

Читать подробную информацию

Международная научная конференция «Национально–культурный компонент в тексте и языке»

Дата проведения: 6–8 декабря 2012 г.

Организатор: Минский государственный лингвистический университет

Программа конференции:

  Лингвистическая секция

 • Языковая и концептуальная картина мира. Наивная картина мира, отраженная во фразеологии и паремиологии.
 • Концепт – основная единица гуманитарной науки. Минимализация как признак концепта. Доминантные концепты. Типы (разновидности) концептов. Концептосфера языка. Базовые (концептуальные) метафоры.
 • Национально-культурный компонент в кодифицированном языке и языке «возможных миров». Диалекты как основа национального «духа» языка.
 • Изучение национально-культурного компонента в рамках когнитивной лингвистики.
 • Личное имя как особый языковой знак и как свернутый национально-культурный текст.
 • Национально-ориентированный текст:
 • а) обращенный к собственной культуре;

  б) ориентированный на чужую культуру.

 • Отражение национально-культурного компонента в разных типах текста.
 • Методическая секция

 • Диалог культур в процессе обучения языку.
 • Национально-культурный компонент текста как предмет обучения.
 • Новые педагогические тенденции в современном преподавании. Отражение национально-культурного компонента в учебниках.
 • Отношение к переводу как методу обучения.
 • Человек, ценности, воспитание с учетом национально-культурного компонента. Формирование когнитивных структур языковой личности.
 • Лингвокультурологическая секция

 • Особенности национально-языковой картины мира в зеркале разных языков.
 • Культурологический подход к обучению языку как средству общения.
 • Учет культуры и цивилизации разных народов в обучении языкам.
 • Отражение глобализации в языке.
 • Русский язык как посредник в инокультурном общении.
 • Литературоведческая секция

 • О национальном в структуре художественного текста.
 • Национальное и инонациональное в художественном тексте.
 • Прагматика художественного текста.
 • Проблемы функциональной типологии художественных текстов.
 • Проблемы риторики и текста.

Чытаць далей →

Гомель, 28–29.11.2011. «Славянская фразеалогія ў сінхраніі і дыяхраніі»

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны і Камісія па славянскай фразеалогіі пры МКС праводзяць міжнародную навуковую канферэнцыю

«Славянская фразеалогія ў сінхраніі і дыяхраніі».

Дэдлайн: 1 кастрычніка 2011 года.

Чытаць далей →

Беларускія прымаўкі: мульцік

мультфільм

кадр з эпізода: "І баран бы касіў, каб за ім хто касу насіў"

© Міхаіл Тумеля (Беларусьфільм), 2008.