УВОДЗІНЫ Ў МОВАЗНАЎСТВА. 2017 год

БДУ, філалагічны факультэт, I курс. Выкладчык — М. В. Супрунчук.

Экзамен узімку 2017 года.

Пытанні да экзамену.


АСОБНЫЯ ПРЭЗЕНТАЦЫІ

Параўнальна-гістарычны метад і генеалагічная класіфікацыя моў


ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАНЯТКІ

Вытрымкі з генеалагічнай классіфікацыі

Планы практычных заняткаў:

Першыя заняткі. Мова і мовазнаўства

Другія заняткі. Функцыі мовы і маўлення

Трэція заняткі. Мова як сістэма знакаў

IV заняткі. Гісторыя моў

V-VI занятікі. Фанетыка

8 снежня. Лексікалогія

15 снежня. Марфеміка. Марфалогія

22 снежня. Сінтаксіс. Марфалагічная тыпалогія

Для самастойнага вывучэння:

Тэмы для дакладаў

Артыкуляцыйны аспект фанетыкі

Акустычны аспект фанетыкі


ЛІТАРАТУРА

Падручнікі

 • Реформатский, А.А. Введение в языковедение. М., 1996 (первое издание — 1947, pdf, 4 Mb) — классический учебник по введению в языкознание.
 • Сцяцко, П. У. Уводзіны ў мовазнаўства. Гродна, 2001 (2 Mb)
 • Норман, Б. Ю. Теория языка. Вводный курс. М., 2004.
 • Вендина, Т.И. Введение в языкознание. М., 2001 (pdf, 17 Mb).
 • Маслов, Ю.С. Введение в языкознание, М., 1987 (pdf, 3 Mb).
 • Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. Магілёў, 2004.
 • Практыкум

  Дадатковая

 • Белянин, В. П. Психолингвистика. М., 2005 (djvu, 1,9 Mb).
 • Варпахович, Л. В. Лингвистика в таблицах и схемах. Минск, 2007.
 • Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 (=2003)(djvu, 18 Mb).
 • Норман, Б. Ю. Игра на гранях языка. М., 2006 (pdf, 2 Mb).
 • Плунгян, В. А. Почему языки такие разные. М., 2010 (pdf, 24 mb).
 • Фрумкина, Р. М. Психолингвистика. М., 2001 (djvu, 2,2 Mb).
 • Шанский, Н. М. Лингвистические детективы. М., 2002 (djvu, 5,3 Mb).
 • Энциклопедический словарь юного филолога М., 1984 (djvu, 7,4 Mb).
 • Энциклопедия “Кругосвет”.
 • Ягелло, М. Алиса в стране языка: тем, кто хочет понять лингвистику. М., 2003 (djvu, 22 Mb).

 • ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ

  ВВЕДЕНИЕ

  Задание 4

  Задание 33

  РАЗДЕЛ 4 и РАЗДЕЛ 5

  Текст

  РАЗДЕЛ 8

  Текст занятия

  — Аудио: задания 1, 9 и 17

  Дадаць каментар