Увечары 15 жніўня вось такі цёплы ліст дайшоў у рэдакцыю Philology.BY ад нашых суседзяў і калег. Мяркуем, нашым чытачам усё зразумела без перакладу.


Колегам та представникам всієї наукової громадськості Білорусі 

15 серпня 2020 

Шановні колеги, дорогі друзі! 

Ми, українські вчені, знаходимось під величезним враженням від подій, що відбуваються зараз в вашій країні. Переслідування та репресії щодо мирних зібрань громадян викликають в нас сумні спогади. Ситуація в Білорусі обговорюється і болить співробітникам наукових центрів Києва, Львова, Харкова, інших міст України, українським вченим, що працюють в лабораторіях цілого світу. 

Ми висловлюємо авторам звернення білоруських науковців свою повагу та захоплення їх мужньою позицією, спрямованою на припинення насильства, чесний підрахунок голосів та ствердження конституційних прав громадян. З вами наша солідарність та наші побажання щасливого виходу з теперішніх надважких обставин. 

Ми впевнені, що білоруський народ з честю вийде з випробувань та буде мати багато успіхів попереду. 

Жыве Беларусь!

Академік-секретар Відділення фізики та астрономії НАН

України, академік НАН України 

В.М. Локтєв 

Почесний директор Інституту металофізики ім. Г.В.

Курдюмова НАН України, академік НАН України 

О.М. Івасишин 

Завідувач відділом ННЦ «ХФТІ» академік НАН України 

О.С. Бакай 

Директор Інституту фізики конденсованих систем НАН

України академік НАН України 

І.М. Мриглод 

Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України

академік НАН України 

Я.С. Яцків 

Голова Ідентифікаційного комітету Національної Ради

України з питань розвитку науки та технологій, член-кореспондент НАН України 

С.М. Рябченко 

Завідувач відділом Інституту теоретичної фізики ім. М.М.

Боголюбова НАН України, член-кореспондент НАН України 

В.П. Гусинін 

Директор Інституту фізики НАН України, 

член-кореспондент НАН України,

доктор фізико-математичних наук, 

М.В. Бондар

Перший заступник генерального директора НТК “Інститут монокристалів”, член-кореспондент НАН України

В. Чебанов

Завідувач відділу Інституту фізики НАН України,

доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

А. Негрійко

Завідувач відділу Інституту фізики конденсованих систем

НАН України,

член-кореспондент НАН України

Ю. В. Головач

Директор Східно-Українського спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики, член-кореспондент НАМНУ

С.Б.  Арбузова

Голова Наукового комітету Національної Ради України з

питань розвитку науки та технологій, 

доктор фізико-математичних наук 

О.К. Колежук

Член Наукового комітету Національної ради України

з питань розвитку науки і технологій,

Зав. відділу сигнальних механізмів клітини

Інституту біології клітини НАН України,

доктор біологічних наук                   

О.В. Стасик

Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН

України, доктор фізико-математичних наук 

О.М. Габович 

Професор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорского» 

доктор фізико-математичних наук 

А.О. Снарський 

Віце-президент Українського фізичного товариства

доктор фізико-математичних наук 

М.О. Білоголовський 

Заступник голови Національного Фонду Досліджень України

Завідувач кафедри КНУ ім. Шевченка

доктор фізико-математичних наук 

С.Й. Вільчинський 

Член Координаційної ради Українського фізичного

товариства Завідувач лабораторії Інституту теоретичної фізики ім. М. М.

Боголюбова НАН України,

доктор фізико-математичних наук 

С.Г. Шарапов 

Член Координаційної ради Українського фізичного

товариства доктор фізико-математичних наук 

Я.Б. Базалій 

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН

України, кандидат фізико-математичних наук 

А.І. Сененко 

Провідний науковий співробітник відділу генетики людини

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,

доктор біологічних наук,

О.О. Півень

Провідний інженер Інституту космічних досліджень

НАН України та ДКА України

М.Г. Кузнецов

Завідувач відділу

Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України,

доктор біологічних наук

І. І. Дзеверін

Старший науковий співробітник

Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України,

кандидат біологічних наук, с.н.с.

Г. В. Попов

Завідувач кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І. Дмитрук

Faculty of Medicine and University Hospital Carl Gustav Carus,

Technische Universität Dresden, Germany, професор

А. Дубровська

Д.б.н., професор кафедри зоології та екології тварин

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Д.А. Шабанов

Зав. лабораторії Інституту фізики напівпровідників

ім.В.Є.Лашкарьова НАНУ, д.ф.-м.н.

Є. Борщагівський

К.х.н., молодший науковий співробітник

Інституту загальної та неорганічної хіміі ім.В.І.Вернадського НАН України

Є.О. Коломієць

ГАО НАН України                                                                            

Я. Павленко

Завідувач Лабораторії статистичної фізики складних систем,

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

М. Дудка

Завлаб ІФН ім. В. Є. Лашкарьова НАН України,

д. фіз.-мат. наук

В.А. Данько

Старший науковий співробітник

Інституту фізики напівпровідників і.м. В.Є. Лашкарьова НАН України,

кандидат фізико-математичних наук

Н.В. Сафрюк-Романенко

Молодший науковий співробітник

Радіоастрономічного інституту НАН України

С. М. Єрін

старший науковий співробітник

Інституту фізики конденсованих систем НАН України

О. Мриглод

наук.співробітник, Інститут фізики НАН України

М. Фур’єр

Професор, заступник директора з наукової роботи

Державного науково контрольного інституту 

біотехнології і штамів мікроорганізмів

З.С. Клестова

Кандидат філологічних наук, м.н.с.

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Д. Єсипенко

Науковий співробітник КНУ ім. Т. Шевченка

О. Сергієнко

Директор наукової бібліотеки Сумського НАУ,

кандидат історичних наук

Г.І. Комликова

Зав. відділом ГАО НАН України

І.Б. Вавилова

Науковий співробітник відділу генетичної інженерії

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії,

кандидат біологічних наук

Н.Л. Щербак

Trustees research professor, Advanced Materials and Liquid Crystal Institute,

Kent State University, Ohio, USA,

доктор фізико-математичних наук

О. Д. Лаврентович

С.н.с. інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ

О. Шапкіна

Завідувач кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, к.ф.-м.н

Ю. Скоренький

Канд. філол. наук, 

доцент Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

О.К. Ковальова

Principal Investigator and Research Group Leader

Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology

Hannover Medical School

Dr. Tetyana Yevsa

К.ф.-м.н., завідувачка лабораторії прикладної кліматології

Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС

та НАН України, с.н.с. НАНЦ

С. Краковська

Молодший науковий співробітник 

Одеського національного університету Імені І.І. Мечникова

Н. Коротаєва

Д.т.н., професор Черкаського державного

технологічного університету 

С. Заболотний

Зав. Кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії

Львівського національного медичного університету

імені Данила Галицького, професор 

Р. Лесик

Канд. філол. наук, доц. каф. теорії та практики перекладу

романських мов ім. М. Зерова Інституту філології

Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Т.О. Качановська 

Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України

доктор фізико-математичних наук 

О.І. Войтенко

Лауреат премії Президента України,

голова лабораторії молодих вчених НАН України,

старший науковий співробітник Інституту 

фізики конденсованих систем НАН України,

кандидат фізико-математичних наук 

Г.О. Скоробагатько

Ph.D. student in Astrophysics at KU Leuven and Macquarie University 

D. Rogozin

Молодший науковий співробітник

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

М. Штеніков

Відповідальний секретар УФТ початку 2000-х 

К. Усенко

Директор Біотехнологічного науково- навчального центру

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 

доктор біологічних наук, професор 

Б. Галкін

Лікар, Інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. 

Ольга Соколова

Доктор фіз.-мат. наук, провідний н.с.

Інститут теоретичної фізики НАН України ім. М.М. Боголюбова

Я.О. Золотарюк

Доктор технічних наук, проф. Національного авіаційного університету

Є.О. Гаєв 

Кандидат фіз.-мат. наук доцент Національного авіаційного університету

К.А. Гаєва 

Д.ф.-м.н., проф. п.н.с. Астрономічної обсерваторії КНУ

С. Парновський 

Д.ф.-м.н., проф. п.н.с. Інст. іновац. матеріалів, Рим, Італія

А. Варламов

Головний науковий співробітник Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди 

доктор філософських наук

В.І. Кузнєцов 

доктор фізико-математичних наук        

Я. Хазан

Інститут фізики конденсованого стану НАН України

Провідний науковий співробітник,

доктор фізико-математичних наук

А. Трохимчук

Postdoctoral researcher,

College of Physics and Optoelectronic Engineering

Shenzhen University

О. Чепурна

Рэдактар і тэхнічны адміністратар Philology.BY. Спецыялізуецца на лічбавых метадах у гуманітарных навуках (digital humanities). Цікавіцца лексікаграфіяй, сацыялінгвістыкай і марфалогіяй. Акрамя мовазнаўства, займаецца аналізам і візуалізацыяй дадзеных (Dataviz.BY) ды стварэннем вэб-праектаў.

Дадаць каментар