Фанетыка не мела вялікай папулярнасці на XV з’ездзе славістаў, ёй былі прысвечаны лічаныя даклады. Неабыякавым да гэтага раздзела мовазнаўства, спадзяюся, будзе цікавы новы артыкул дацэнта А.В.Андронава, вядомага балтыста з Санкт-Пецярбурга.

“В статье 1956 года Р. О. Якобсон обратил внимание на заме­чательное свойство фонем /v/ и /v′/ в русском языке: «…v hat kei­nen selbständigen Einfluß auf die vorangehenden Geräuschlaute; ihre Verteilung nach Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit vor [v] und [v′] hängt davon ab, was nach diesem Laut folgt» [Jakobson 1956: 199], ср. примеры Р. О. Якобсона: внутри фонетического слова: к вдове [gvd‑], без жертв бы [‑dvb‑], на стыке фонетических слов в ан­лауте: как вдова [‑g|vd‑], против вдовы [‑v|:d‑], вот в детстве [‑d|vd′‑], в ауслауте: ветвь даже [‑d′v′|d‑] и др. А. А. Зализняк [1975: 18–19], В. Б. Касевич [1977: 150] и другие исследователи называют это свойство «прозрачностью» /v/ для ассимилятивных процессов”. Чытаць далей.

Крыніца: Андронов, А. В. К проблеме фонологической прозрачности в сочетаниях согласных // Лингвистика от Востока до Запада. В честь 70-летия В. Б. Касевича: сб. ст. / под ред. Л. А. Вербицкой (отв. ред.), С. И. Богданова, Ю. А. Клейнера, С. А. Крылова. — СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2011. — С. 107—112.

Кароткія нататкі пра інтэртэкстуальнасць

На нашым сайце ўжо публікаваліся рэцэнзіі А. В. Андронава: на “Кароткую граматыку латышскай мовы” і “Беларуска–латышскі, латышска–беларускі слоўнік” Мірдзы Абалы. У апошняй ужыта выказванне Сакрата “загавары, каб я цябе ўбачыў”.

Летась сайт запрашаў усіх чытачоў прыняць удзел у акадэмічнай канферэнцыі “Фанетычная праграма слова”.

Дык вось цікава, што працытаванае сакратаўскае выказванне было абрана як загаловак для рэпартажа Веранікі Мандзік пра гэту канферэнцыю, змешчанага ў 70-м выпуску “Беларускай лінгвістыкі” і на сайце Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы.

Забаўна, што тымі ж словамі назваў свой верш студэнт БНТУ нехта Раман Жэдзік. У апошняй яго страфе знаходзім тыповы прыклад звышпурызму: Але не захацела ты ўрэшце // Мне сэрца сваё адчыніць…

Тут, думаецца, лепш выкарыстаць слова адкрыць, бо адчыніць больш падыходзіць да фізічнага, матэрыяльнага “адкрывання”.

Лінгвіст, сербіст, працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра агульнага мовазнаўства). Навуковыя інтарэсы: сербістыка, граматыка, лексікаграфія, камп'ютарная лінгвістыка, методыка выкладання замежнай мовы.

Дадаць каментар