23–24 лістапада 2017 года ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі адбудзецца XIII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сучасныя праблемы лексікаграфіі».

Адрас падзеі: вул. Сурганава, д. 1, корп. 2.

Праблематыка канферэнцыі:

— Метадалагічныя і лінгвістычныя аспекты лексікаграфіі, уключаючы камп’ютарную і корпусную лексікаграфію;

— Новыя слоўнікавыя праекты;

— Перакладная лексікаграфія;

— Тэрмінаграфія, тэрміналагічныя базы і банкі звестак;

— Кагнітыўнае тэрміназнаўства і канцэптаграфія;

— Аўтарская (пісьменніцкая) лексікаграфія;

— Гістарычная лексікаграфія;

— Вучэбная лексікаграфія, выкарыстанне лексікаграфічных прадуктаў у камп’ютарнай лінгвадыдактыцы і ў інтэрнэт-дыдактыцы;

— Ідэаграфічныя, статыстычныя, анамастычныя і іншыя слоўнікі;

— Лексікаграфічнае апісанне дыялектаў, сацыялектаў, жаргонаў і іншых камунікатыўных варыянтаў моў;

— Сацыякультурныя і эканамічныя аспекты слоўнікавай дзейнасці.

Можна азнаёміцца з праграмай канферэнцыі.

Рэдактар і тэхнічны адміністратар Philology.BY. Спецыялізуецца на лічбавых метадах у гуманітарных навуках (digital humanities). Цікавіцца лексікаграфіяй, сацыялінгвістыкай і марфалогіяй. Акрамя мовазнаўства, займаецца аналізам і візуалізацыяй дадзеных (Dataviz.BY) ды стварэннем вэб-праектаў.

Дадаць каментар