5 мая пайшоў з жыцця беларускі мовазнавец, доктар філалагічных навук (1966), прафесар (1967), заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1971), выдатнік народнай асветы (1984), заслужаны работнік БДПУ (2002) Міхаіл Гапеевіч Булахаў. Навуцы і адукацыі даследчык прысвяцiў каля 60 гадоў, на працягу якіх ім было апублікавана больш за 300 работ па рускай, беларускай, іншых славянскіх мовах і па лінгвістычнай тэорыі. Міхаіл Гапеевіч быў навуковым кіраўніком 33 аспірантаў, кансультаваў 5 дактарантаў.

Асобнымі кнігамі выйшлі наступныя даследаванні вучонага:

 • «Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў ХІХ—ХХ стст. ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі» (1958);
 • «Прыметнік у беларускай мове» (1964);
 • «Гісторыя прыметнікаў беларускай мовы XIV—XVII стагоддзяў. Ч. 2. Сінтаксічны нарыс» (1971);
 • «Гісторыя прыметнікаў беларускай мовы. Ч. 3. Лексікалагічны нарыс» (1973);
 • «Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь» (3 тамы, 1976—1978);
 • «Евфимий Федорович Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность» (1981);
 • «”Слово о полку Игореве” в литературе, искусстве, науке. Краткий энциклопедический словарь» (1989);
 • «Славянские языки: происхождение, история, современное состояние» (2001);
 • «Опыт исторического словаря русской лингвистической терминологии» (5 тамоў, 2002—2005) і інш.
 • Больш інфармацыі пра зробленае Міхаілам Гапеевічам Булахавым у галіне лінгвістыкі можна знайсці тут (газета «Наша слова», №29(920) ад 22.07.2009, с. 2).


  Лінгвіст, сербіст, працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра агульнага мовазнаўства). Навуковыя інтарэсы: сербістыка, граматыка, лексікаграфія, камп'ютарная лінгвістыка, методыка выкладання замежнай мовы.

  Дадаць каментар