Сумная навіна прыйшла з Германіі. У Кёльне 23 мая пайшоў з жыцця вядомы мовазнавец прафесар Арнольд Яфімавіч Міхневіч.

Вельмі таленавіты і працавіты даследчык, выдатны арганізатар і абаяльны чалавек, ён зрабіў важкі ўнёсак у даследаванне беларускай мовы і культуры, у развіццё айчыннай педагогікі і рыторыкі.

Арнольд Яфімавіч быў вельмі эрудзіраваным чалавекам, ведаў некалькі замежных моў, шмат чытаў і пісаў, сачыў за новымі тэндэнцыямі ў мовазнаўстве і грамадстве, стараўся перанесці новыя ідэі на нашу глебу. Імкнуўся данесці філалагічныя, беларусазнаўчыя веды да шырокіх колаў грамадства.

Ён стаў арганізатарам, рэдактарам і аўтарам фундаментальнай энцыклапедыі “Беларуская мова” (1994), заснаваў шэраг кніжных серый.

Падрыхтаваў трох дактароў навук і 15 кандыдатаў навук.

Аўтар каля 650 публікацый пра беларускую мову (сінтаксіс, марфалогію, этымалогію, культуру маўлення, узаемадзеянне моў), культуру, літаратуру, рыторыку і інш.

Сваякі, вучні, сябры і калегі смуткуюць з-за гэтай трагічнай падзеі.

У 2006 годзе грунтоўны агляд жыцця і дзейнасці А. Я. Міхневіча падрыхтаваў В. К. Шчэрбін.

Спіс публікацый гл. у кнізе: Арнольд Міхневіч. Выбраныя працы: Мова – Культура – Камунікацыя / уступ. арт. С. А. Важніка. – Мінск: РІВШ, 2013.

Лінгвіст, сербіст, працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі). Навуковыя інтарэсы: сербістыка, граматыка, лексікаграфія, камп'ютарная лінгвістыка, методыка выкладання замежнай мовы.

Дадаць каментар