Алексей Андронов

Вялікая рэцэнзія на малую кніжку. Аўтар рэцэнзіі — кандыдат філалагічных навук, дацэнт Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта Аляксей Віктаравіч Андронаў.

У сонным моры філалогіі, сярод хваласпеваў і заспакоенасці чуваць непрадузяты аб’ектыўны водгук.

Няма сумення, ён будзе карысны і аўтарам граматыкі, і яе чытачам, і будучым аўтарам кніжак і рэцэнзій.

Андронов, А. В. [Рец.:] Л. П. Баршчэўскі, А. Ф. Гуцаў. Кароткая граматыка латышскай мовы. Мінск: Радыёла-плюс, 2008. — 96 с. — (Серыя «Беларускія ЕўраГраматыкі»). ISBN 978-985-448-086-2. // Балто-славянские исследования, XIX : сб. науч. тр. Москва, 2010. © А. В. Андронаў, 2010.

Сцягнуць са старонкі аўтара.

Лінгвіст, сербіст, працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра агульнага мовазнаўства). Навуковыя інтарэсы: сербістыка, граматыка, лексікаграфія, камп'ютарная лінгвістыка, методыка выкладання замежнай мовы.

Дадаць каментар