Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава запрашае прыняць удзел у працы ІІI Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі  «Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце», якая адбудзецца 2021 лістапада 2019 года.

На канферэнцыі плануецца абмеркаванне наступных праблем:

  • Беларуская мова як этнакультурны феномен у сінхраніі і дыяхраніі.
  • Агульнанацыянальныя і рэгіянальныя моўныя працэсы ў камунікатыўнай прасторы Беларусі.
  • Сучасныя праблемы этналінгвістыкі, лінгвакраіназнаўства і лінгвакультуралогіі.
  • Мова і стыль мастацкай літаратуры і сродкаў масавай інфармацыі.
  • Беларуска-іншаславянскія моўныя і літаратурныя сувязі.
  • Беларускі літаратурны працэс: гісторыя, сучаснасць, перспектывы.
  • Жанрава-стылёвыя тэндэнцыі сучаснай літаратуры.
  • Гістарычна-культурны аспект развіцця славянскіх літаратур.
  • Практычныя аспекты выкладання беларускай мовы і літаратуры ў ВНУ і сярэдняй школе.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Для ўдзелу ў рабоце канферэнцыі неабходна да 5 кастрычніка 2019 года прайсці рэгістрацыю: https://conf.vsu.by/?p=122. Пры рэгістрацыі патрэбна прымацаваць (у выглядзе далучаных файлаў) заяўку на ўдзел у канферэнцыі (гл. Узор афармлення заяўкі) і матэрыялы даклада (да 4 старонак).

Кандыдат філалагічных навук, займаецца даследаваннямі і працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра агульнага мовазнаўства). Навуковыя інтарэсы: сацыялінгвістыка, моўныя кантакты, граматыка, семантыка, прагматыка. Цікавіцца ўзаемадзеяннем лічбавых тэхналогій і гуманітарных навук, у т.л. корпуснай лінгвістыкай і візуалізацыяй дадзеных, а таксама праблемамі прэзентацыі навуковых рэзультатаў і камунікацыі навукоўцаў з шырокай аўдыторыяй.

Дадаць каментар