Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Language functions in the ecolinguistic perspective // New Pathways in Linguistics / ed. by S. Puppel & M. Boguslawaska-Tafelska ; Institute Of Modern Languages and Literature & University Of Warmia and Mazury. – Olsztyn, 2008. – P. 23-45.

A Distributional Model of Language Variants // Stylistyka (Stylistics). Opole, Poland, 2009. Vol. 18. P. 33-54.

Размешчана з ласкавай згоды аўтара.

Лінгвіст, сербіст, працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі). Навуковыя інтарэсы: сербістыка, граматыка, лексікаграфія, камп'ютарная лінгвістыка, методыка выкладання замежнай мовы.

Дадаць каментар