Тытульная старонка Сямімоўнага слоўніка

Прапануем увазе чытачоў так званы «Сямімоўны слоўнік»: Sieben-Sprachen-Wörterbuch: Deutsch-Polnisch-Russisch-Weißruthenisch-Litauisch-Lettisch-Jiddisch. – Leipzig, 1918. – 420 S.

Як адзначаў прафесар Г. А. Цыхун, у гэтым слоўніку «беларуская мова ўпершыню была прадстаўлена як самастойная пры канфрантацыі яе лексічнага матэрыялу з адпаведнай лексікай нямецкай, латышскай, літоўскай, польскай, рускай моў і мовы ідыш». Тэрміналагічныя слоўнікі (асобныя выданні) 1918–1998 гг. : бібліягр. даведнік. Мн. : Бел. кнігазбор, 2000. С. 3-4.

Падрабязней пра слоўнік чытайце ў артыкуле дацэнта Кацярыны Любецкай.

Лінгвіст, сербіст, працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра агульнага мовазнаўства). Навуковыя інтарэсы: сербістыка, граматыка, лексікаграфія, камп'ютарная лінгвістыка, методыка выкладання замежнай мовы.

Дадаць каментар