правапіс

Вядома, што многія нашыя славутыя дзеячы культуры бывалі ў Вільні. Часам хочацца мець пад рукой матэрыяльныя сведчанні гэтага. Вось тут і прапануюцца некаторыя здымкі.

Гэта мемарыяльная дошка ў гонар Браніслава Тарашкевіча (дом 37 на Віленскай вуліцы / Vilniaus gatvė, 37). Тут – арыгінал 1,4 Мб.

правапіс

Арыгіналы:

Мемарыяльная дошка ў гонар Францыска Скарыны (дом 19 на Вялікай вуліцы / Didžioji gatvė, 19). Тут – файл 0,9 Мб.

Мемарыяльная дошка ў гонар Марціна Кухты (дом 20 на Татарскай вуліцы / Totorių gatvė, 20). Тут – файл 1,5 Мб.


Пра Ф. Скарыну і Б. Тарашкевіча інфармацыю знайсці няцяжка, а пра Марціна Кухту (Martynas Kukta) гл.:

у літоўскім біяграфічным даведніку;

у вастрабрамскай перадачы;

на сайце беларускай Вільні;

у блогу Андраніка Антаняна.

Лінгвіст, сербіст, працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра агульнага мовазнаўства). Навуковыя інтарэсы: сербістыка, граматыка, лексікаграфія, камп'ютарная лінгвістыка, методыка выкладання замежнай мовы.