Трэці выпуск зборніка «Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні» (Мінск, 2014. — 304 с.), як і папярэднія дыялекталагічныя зборнікі, падрыхтаваны да друку супрацоўнікамі аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Выданне разлічана на моваведаў, этнографаў, гісторыкаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца родным словам.

ЗМЕСТ

Прадмова


З ЛЕКСІКІ НАРОДНЫХ ГАВОРАК

З АРХІЎНАЙ МОЎНАЙ СПАДЧЫНЫ

Бірыла М. В. Слоўнік Капыльшчыны (падрыхтавала Курцова В. М.)

Галуза І. У. Склад і адметнасці ўпарадкавання лексічных матэрыялаў Язэпа Драздовіча з Дзісеншчыны

Драздовіч Я. Краёвы слоўнік Дзісеншчыны (падрыхтавала Галуза І. У.)


Абабурка М. В. Эмацыянальна-экспрэсіўна-ацэначныя намінацыі асоб і жывых істот у гаворцы в. Морач Клецкага раёна

Кісель Т. А. Дыялектныя назвы лекавых раслін на Піншчыне

Крыўко М. Н. З дзісенскай гаворкі

Кулік П. І. Не забывайце мову продкаў

Курцова В. М., Кусянкова С. П. З тэрміналогіі лучынскіх плытагонаў

Леванцэвіч Л. В. З лексікі вёскі Здзітава Бярозаўскага раёна

Пашкевіч М. І. З лексікі рубельскай гаворкі

Трухан Т. М. З гаворкі вёскі Замошша Любанскага раёна

Кунцэвіч Л. П. Мянушкі вёскі Рухава Старадарожскага раёна

Сіплівеня Ж. С., Бубновіч І. І. Сямейныя мянушкі на Гродзеншчыне


АНАМАСТЫКА

Бубновіч І. І. Гідронімы Капцёўскага сельсавета Гродзенскага раёна

Даніловіч М. А. Тапанімічнае мікраполе вёскі Дзертніца Гродзенскага раёна

Кусянкова С. П. Мясцовыя назвы вёскі Лучын Рагачоўскага раёна

Леванцэвіч Л. В. Нацыянальная адметнасць анамастыкону вёскі Здзітава Бярозаўскага раёна

Сіплівеня Ж. С. Састаўныя назвы ў мікратапанімічнай сістэме Гродзенскага раёна

Якубук Н. Р. Адапелятыўныя айконімы Пабужжа (матэрыялы да слоўніка)


З АРХІЎНАЙ МОЎНАЙ СПАДЧЫНЫ

Тумаш Вітаўт. Назвы людскіх сяліб (падрыхтавала Аліферчык Т.)


ФРАЗЕАЛОГІЯ, ПАРЭМІЯЛОГІЯ

Касцючык В. М. Устойлівыя выразы з-пад рэчкі Рыты

Клімчук Ф. Д. Прыказкі і прымаўкі з вёскі Сіманавічы Драгічынскага раёна

Губарэвіч Д. С. Загадкі з вёсак Вулька Сіманаўская і Сіманавічы Драгічынскага раёна


НАВУКОВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ

Снігірова Н. А. Ізалексы беларуска-польскай арэальнай супольнасці: да матывацыі семантыкі найменнняў з каранямі bźdz— / бздз

Лапцёнак А. М. Дзеяслоўныя словазлучэнні з творным склонам і іх адпаведнікі ў «Нашай Ніве» і беларускіх гаворках: да пытання фарміравання літаратурнай нормы

Маракуліна Т. М. Некаторыя тыпы безасабовых сказаў у тэкстах газеты «Наша Ніва» і іх дыялектныя адпаведнікі

Хвіланчук Ю. Л. Дзеяслоўныя сінтаксічныя канструкцыі тыпу пайсці па ажыны, ісці за грыбамі, хадзіць у ягады ў беларускіх народных гаворках

Шклярык В. А. Назвы няворных зямельных участкаў як утваральная база мікратапонімаў Усходняга Палесся


ТЭКСТЫ З БЕЛАРУСКІХ ГАВОРАК

ГАВОРКІ БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦІ

Губарэвіч В. Д. Тэкст з вёскі Вулька Сіманаўская Драгічынскага раёна

Лучыц-Федарэц І. І. Мае акропляне


ГАВОРКІ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Яшкін І. Я. Тэксты з Сенненскага раёна


ГАВОРКІ ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Курцова В. М. Тэксты з вёскі Залессе Чачэрскага раёна


ГАВОРКІ ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Трухан Т. М. Тэксты з вёскі Слабада Іўеўскага раёна


ГАВОРКІ МАГІЛЁЎСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Валодзіна Т., Кухаронак Т. Тэксты з Быхаўскага раёна


ГАВОРКІ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Кунцэвіч Л. П. Тэкст з вёскі Рухава Старадарожскага раёна

Трайкоўская В. П., Ціванова Г. К. Тэксты з вёскі Прылукі Мінскага раёна

Трайкоўская В. П. Тэксты з вёскі Каханаўшчына Мінскага раёна

Ціванова Г. К. Тэксты з вёскі Морач Клецкага раёна

Ціванова Г. К. Тэксты з вёскі Азярко Слуцкага раёна

Трухан Т. М. Тэксты з вёскі Замошша Любанскага раёна


НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

Курцова В. М. Да 80-годдзя з дня нараджэння І. Я. Яшкіна

Паказальнік прац І. Я. Яшкіна (падрыхтавала Курцова В. М.)


Прадметны паказальнік

Інфармацыйна-даведачныя матэрыялыСа зместам 2-га выпуска зборніка «Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні» (Мінск, 2012. — 264 с.) можна азнаёміцца тут.

Кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар