Карскі

Новыя тамы ў бібліятэцы – “Беларусы” Яўхіма Карскага. Кніга, з якой, напэўна, пачалася беларуская лінгвістыка (і не толькі).

Тры выпадковыя факты пра Яўхіма Карскага:

1. У гэтым годзе ў Карскага юбілей — 150-годдзе з дня нараджэння.

2. За сваю навуковую дзейнасць Я. Карскі атрымаў шмат медалёў.

3. 18-19.05.2010 г. адбудуцца навуковыя чытанні ў гонар Я. Карскага. Заяўкі дасылаць да 15 cакавіка.

• Карскiй Е.Θ. Бѣлоруссы. Т. 1. Введенiе в изученiе языка и народной словесности. Варшава, 1903 (нераспазнаны каляровы pdf, 63 mb).

• Карскiй Е.Θ. Бѣлоруссы. Т. 2. Языкъ бѣлорусскаго племени. Вып. 1. Варшава, 1908 (нераспазнаны каляровы pdf, 81 mb).

• Карскiй Е.Θ. Бѣлоруссы. Т. 3. Очерки словесности бѣлорусскаго племени. Вып. 1. Народная поэзiя. Москва, 1916 (нераспазнаны каляровы pdf, 96 mb).

• Карскiй Е.Θ. Бѣлоруссы. Т. 3. Очерки словесности бѣлорусскаго племени. Вып. 2. Старая западно-русская письменность. Петроградъ, 1921 (нераспазнаны чорна-белы pdf, 13 mb).

• Перетцъ В. Критика и библiографія (нераспазнаны чорна-белы pdf, 0,3 mb).

Кандыдат філалагічных навук, займаецца даследаваннямі і працуе ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (кафедра агульнага мовазнаўства). Навуковыя інтарэсы: сацыялінгвістыка, моўныя кантакты, граматыка, семантыка, прагматыка. Цікавіцца ўзаемадзеяннем лічбавых тэхналогій і гуманітарных навук, у т.л. корпуснай лінгвістыкай і візуалізацыяй дадзеных, а таксама праблемамі прэзентацыі навуковых рэзультатаў і камунікацыі навукоўцаў з шырокай аўдыторыяй.

Дадаць каментар