Мы працягваем публікаваць на нашым сайце лексікаграфічныя працы, створаныя ў галіне дыялекталогіі беларускай мовы (гл. Беларускі дыялектны лексікаграфічны фонд). Электронныя варыянты выданняў падрыхтаваны ў аддзеле дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ў рамках рэалізацыі праекта «Зводны слоўнік беларускіх народных гаворак».

У асобных матэрыялах з ліку прыведзеных ніжэй нумарацыя старонак пачынаецца не з пачатку. Гэта тычыцца публікацый, якія не выходзілі асобнымі кнігамі:

• Барадулін Р. Вушацкі словазбор // Збор твораў, т. 4 (Мінск, 2002);

• Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны // Беларуская мова і мовазнаўства, вып. 3 і 4 (Мінск, 1975—1976), Беларуская мова, вып. 5—10 (Мінск, 1977—1982);

• Яшкін І. Я. Мясцовая беларуская лексіка 1851—1874 гадоў у матэрыялах фондаў аддзела рукапісаў навуковай бібліятэкі Вільнюскага універсітэта // Acta Baltico-Slavica, t. 22 (Warszawa, 1994).

Слоўнікі:

  Барадулін Р. Вушацкі словазбор (Збор твораў, т. 4, 2002) — матэрыялы (PDF, 7,3 МБ)

  Вушацкі словазбор Рыгора Барадуліна (2013) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 18,9 МБ)

  Клундук С. С. Слова да слова — будзе мова: Дыялектны слоўнік в. Фядоры (2010) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 5,2 МБ)

  Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны (1975—1982):

  частка 1, А—Д (PDF, 8,2 МБ)

  частка 2, Е—К (PDF, 13,1 МБ)

  частка 3, Л—Н (PDF, 7,2 МБ)

  частка 4, П (PDF, 7,7 МБ)

  частка 5, Р (PDF, 3,6 МБ)

  частка 6, С (PDF, 5,5 МБ)

  частка 7, Т—Х (хрупаць) (PDF, 4,8 МБ)

  частка 8, Х (хрушчык) — Я (PDF, 4,3 МБ)

  Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак (1970) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 9,2 МБ)

  Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак (1974) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 10,2 МБ)

  Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак (1977) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 8,5 МБ)

  Пашкевіч М. І. Рубельскі лексіка-фразеалагічны слоўнік (2008) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 4 МБ)

  Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны (2012—2014):

  прадмова

  частка 1, А—Л (PDF, 22,5 МБ); анатацыя

  Слоўнік рэгіянальнай лексікі Гродзеншчыны (1999) — анатацыя; уступ; кніга (PDF, 10,2 МБ)

  Сцяцко П. Дыялектны слоўнік. З гаворак Зэльвеншчыны (1970) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 6,6 МБ)

  Сцяцко П. У. Народная лексіка (1970) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 7,6 МБ)

  Сцяцко П. У. Слоўнік народнай мовы Зэльвеншчыны (2005) — анатацыя; прадмова і уступ; кніга (PDF, 9,7 МБ)

  Тураўскі слоўнік (1982—1987):

  прадмова

  том 1, А—Г (PDF, 15,6 МБ); анатацыя

  том 2, Д—К (PDF, 18,5 МБ); анатацыя; ад рэдактара

  том 3, Л—О (PDF, 21,2 МБ); анатацыя; ад рэдактара

  том 4, П—Р (PDF, 25,9 МБ); анатацыя; ад рэдактара

  том 5, С—Я (PDF, 28,1 МБ); анатацыя; ад рэдактара

  Цыхун А. Скарбы народнай мовы (З лексічнай спадчыны насельнікаў Гарадзенскага раёну) (2014) — ад укладальніка; кніга (PDF, 23,4 МБ)

  Яўсееў Р. М. Маці казала так… (З гаворкі Бялыніцкага раёна) (1978) — анатацыя; ад рэдактара; кніга (PDF, 6,1 МБ)

  Яшкін І. Я. Мясцовая беларуская лексіка 1851—1874 гадоў у матэрыялах фондаў аддзела рукапісаў навуковай бібліятэкі Вільнюскага універсітэта (1994) — артыкул (PDF, 5,3 МБ)


Зборнікі:

  Жывое слова (1978) — змест; кніга (PDF, 17,4 МБ)

  Народная словатворчасць (1979) — змест; кніга (PDF, 20,9 МБ)


Атласы:

  Босак А. А., Босак В. М. Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над’ясельдзя). Лексіка (2006) — анатацыя; уступныя заўвагі; кніга (PDF, 6,6 МБ)

  Чарнякевіч Ю. В. Атлас гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны (2009) — анатацыя; прадмова; кніга (PDF, 15,7 МБ)Кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар