Прафесар Б. Ю. Норман пра любімую часціну мовы

Запрашаем на лекцыю прафесара Б. Ю. Нормана “Дзеяслоў у свядомасці, слоўніку і тэксце”. 13 лістапада 2013 г., 19:00, (серада), філфак БДУ (К. Маркса, 31, аўд. 62).

А. А. Каўрус. Словаклад: слоўнік адметнай лексікі (Мінск, 2013)

Летам выйшла з друку кніга беларускага мовазнаўца А. А. Каўруса «Словаклад: слоўнік адметнай лексікі» (прадмова / прыклады слоўнікавых артыкулаў). На старонках выдання знайшла адлюстраванне т. зв. «пазаслоўнікавая» лексіка, падборкі якой друкаваліся ў часопісе «Роднае слова» з 1998 па 2005 год.… (чытаць далей)

«Слоўнік Сенненшчыны», том 1 (А — К)

Слова ад рэдактара. Электронны варыянт лексікаграфічнага даведніка «Слоўнік Сенненшчыны. Т. 1. А — К» — гэта варыянт слоўніка, створанага ў аддзеле дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі філіяла «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы» Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы… (чытаць далей)

«Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння» (Мінск, 8.ХІ.2013)

8 лістапада 2013 года ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка на факультэце беларускай і рускай філалогіі пройдзе ІII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння» (да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага). Дэдлайн:… (чытаць далей)

Интернет, корпусы и новый словарь

В этом году в Москве увидело свет 4-е издание «Русского орфографического словаря», исправленное и дополненное. По сравнению со 2-м и стереотипным 3-м изданиями, включавшими около 180 тыс. слов, новый словарь содержит уже около 200 тыс. лексических единиц. Таким образом, академический… (чытаць далей)

Рэцэнзіі на вялікі і акадэмічны слоўнікі беларускай мовы

Як «Вялікі слоўнік беларускай мовы» Ф. Піскунова, так і акадэмічны «Слоўнік беларускай мовы», што выйшлі сёлета з друку, выклікалі цікавасць бадай ва ўсіх, хто неабыякавы да беларускага слова. Менавіта гэтым можна патлумачыць аператыўнае (нягледзячы на летнюю пару) з’яўленне ў перыядычным… (чытаць далей)

Выйшла з друку 4–е выданне «Беларуска–рускага слоўніка»

У выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» пабачыла свет чарговае, 4-е выданне акадэмічнага «Беларуска-рускага слоўніка» ў трох тамах пад агульнай рэдакцыяй члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара філалагічных навук А. А. Лукашанца. Слоўнік не з’яўляецца канцэптуальна новым (хоць час для такога выдання,… (чытаць далей)

«Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина» (Гомель, 15–16.11.2012)

Гомельский государственный университет 15–16 ноября 2012 года проводит II Международную научно-практическую конференцию «Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина». Проблемное поле конференции: ● содержание и методика преподавания учебных дисциплин, относящихся к направлению «Русская/белорусская филология (компьютерное обеспечение)»; ● программная поддержка лингвистических… (чытаць далей)

А. К. Усціновіч. Слоўнік асабовых уласных імён (Мінск, 2011)

Інфармацыя пра тое, што да выхаду ў свет рыхтуецца такое выданне, з’явілася ў інтэрнэце яшчэ ў 2009 годзе. Як указана ў анатацыі кнігі, «слоўнік з’яўляецца найбольш поўным нарматыўным даведнікам па выкарыстанні ўласных асабовых беларускіх імён, утварэнні імён па бацьку» (вокладка… (чытаць далей)

Усё ж такі – прэзентацыя “Вялікага слоўніка беларускай мовы” Ф. А. Піскунова

15 траўня на філалагічным факультэце БДУ (вул. К. Маркса, 31) адбудзецца (ну, спадзяёмся) прэзентацыя “Вялікага слоўніка беларускай мовы” Ф. А. Піскунова. Паводле календара друідаў 15 траўня пачынаецца месяц каштана. Праўда, відаць, культура друідаў знікла тысячагоддзі таму, і гэты самы каляндар… (чытаць далей)