Семінар “Прыкладная лінгвістыка ў прафесіянальнай арыентацыі філолагаў”

Кафедра прыкладной лінгвістыкі і дэканат філалагічнага факультэта БДУ запрашаюць на семінар “Прыкладная лінгвістыка ў прафесіянальнай арыентацыі філолагаў”: 28 лістапада ў 14.25 (аўд. 215) адкрыты навуковы семінар “Корпусная лінгвістыка”; 29 лістапада ў 12.45 (аўд. 307) адкрытая лекцыя па актуальных пытаннях прыкладной… (чытаць далей)

Прафесар Б. Ю. Норман пра любімую часціну мовы

Запрашаем на лекцыю прафесара Б. Ю. Нормана “Дзеяслоў у свядомасці, слоўніку і тэксце”. 13 лістапада 2013 г., 19:00, (серада), філфак БДУ (К. Маркса, 31, аўд. 62).

А. А. Каўрус. Словаклад: слоўнік адметнай лексікі (Мінск, 2013)

Летам выйшла з друку кніга беларускага мовазнаўца А. А. Каўруса «Словаклад: слоўнік адметнай лексікі» (прадмова / прыклады слоўнікавых артыкулаў). На старонках выдання знайшла адлюстраванне т. зв. «пазаслоўнікавая» лексіка, падборкі якой друкаваліся ў часопісе «Роднае слова» з 1998 па 2005 год.… (чытаць далей)

«Слоўнік Сенненшчыны», том 1 (А — К)

Слова ад рэдактара. Электронны варыянт лексікаграфічнага даведніка «Слоўнік Сенненшчыны. Т. 1. А — К» — гэта варыянт слоўніка, створанага ў аддзеле дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі філіяла «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы» Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы… (чытаць далей)

«Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння» (Мінск, 8.ХІ.2013)

8 лістапада 2013 года ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка на факультэце беларускай і рускай філалогіі пройдзе ІII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння» (да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага). Дэдлайн:… (чытаць далей)

Интернет, корпусы и новый словарь

В этом году в Москве увидело свет 4-е издание «Русского орфографического словаря», исправленное и дополненное. По сравнению со 2-м и стереотипным 3-м изданиями, включавшими около 180 тыс. слов, новый словарь содержит уже около 200 тыс. лексических единиц. Таким образом, академический… (чытаць далей)

Рэцэнзіі на вялікі і акадэмічны слоўнікі беларускай мовы

Як «Вялікі слоўнік беларускай мовы» Ф. Піскунова, так і акадэмічны «Слоўнік беларускай мовы», што выйшлі сёлета з друку, выклікалі цікавасць бадай ва ўсіх, хто неабыякавы да беларускага слова. Менавіта гэтым можна патлумачыць аператыўнае (нягледзячы на летнюю пару) з’яўленне ў перыядычным… (чытаць далей)

Выйшла з друку 4–е выданне «Беларуска–рускага слоўніка»

У выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» пабачыла свет чарговае, 4-е выданне акадэмічнага «Беларуска-рускага слоўніка» ў трох тамах пад агульнай рэдакцыяй члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара філалагічных навук А. А. Лукашанца. Слоўнік не з’яўляецца канцэптуальна новым (хоць час для такога выдання,… (чытаць далей)

«Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина» (Гомель, 15–16.11.2012)

Гомельский государственный университет 15–16 ноября 2012 года проводит II Международную научно-практическую конференцию «Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина». Проблемное поле конференции: ● содержание и методика преподавания учебных дисциплин, относящихся к направлению «Русская/белорусская филология (компьютерное обеспечение)»; ● программная поддержка лингвистических… (чытаць далей)

А. К. Усціновіч. Слоўнік асабовых уласных імён (Мінск, 2011)

Інфармацыя пра тое, што да выхаду ў свет рыхтуецца такое выданне, з’явілася ў інтэрнэце яшчэ ў 2009 годзе. Як указана ў анатацыі кнігі, «слоўнік з’яўляецца найбольш поўным нарматыўным даведнікам па выкарыстанні ўласных асабовых беларускіх імён, утварэнні імён па бацьку» (вокладка… (чытаць далей)